دنلود مقاله

دانلود مقاله و پایان نامه و تحقیق

دنلود مقاله

دانلود مقاله و پایان نامه و تحقیق

۳۷۴ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر درزه ها بر روی طراحی پله های استخراجی در معدن گرانیت دیوچال کلاردشت با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر درزه ها بر روی طراحی پله های استخراجی در معدن گرانیت دیوچال کلاردشت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر درزه ها بر روی طراحی پله های استخراجی در معدن گرانیت دیوچال کلاردشت با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر درزه ها بر روی طراحی پله های استخراجی در معدن گرانیت دیوچال کلاردشت با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: 7

چکیده:

از مهمترین پارامترها در اکتشاف، طراحی و ایمنی معادن سنگ تزیینی پارامترهای ژئومکانیکی می باشند. در این میان نقش شکستگی ها به خصوص نقش درز ه ها بسیار حایز اهمیت میباشد، زیرا اینها می توانند به صورت عوامل مثبت، در صورت مطالعه بر روی آنها، و منفی، در صورت عدم مطالعه بر روی آنها، در این معادن عمل نمایند. در این نوشتار سعی شد هاست که با انجام درزه برداری از 11 ایستگاه در معدن گرانیت دیوچال در کلاردشت و بررسی پارامترهای حاصل از آن مناسبترین ابعاد برای پله های استخراجی این معدن بدست آید. نخست در مورد درز ه ها در معدن موردنظر صحبت شده و پارامترهای مختلف درزه داری در این معدن مورد بررسی های آماری قرار گرفته اند. همچنین با ترسیم استرویونت و نمودارهای گل سرخی این امر مشخص شد که سه دسته درزه اصلی در این معدن وجود دارد که یکی از آنها عمود بر شیب توپوگرافی منطقه معدنی عمل نموده و می تواند به عنوان یک عامل مثبت در طراحی پله های استخراجی در این معدن عمل نماید. در نهایت بر اساس مطالعات صورت گرفته و با استفاده از دسته درزه مزبور ارتفاع و عرض پله های استخراجی و بهترین جهت استخراج در این معدن مورد محاسبه قرار گرفته اند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی کنتر ل کننده اولیه و ثانویه باردر فرکانس با در نظر گرفتن نایقینیهای سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ICA با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی کنتر ل کننده اولیه و ثانویه باردر فرکانس با در نظر گرفتن نایقینیهای سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ICA با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی کنتر ل کننده اولیه و ثانویه باردر فرکانس با در نظر گرفتن نایقینیهای سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ICA با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی کنتر ل کننده اولیه و ثانویه باردر فرکانس با در نظر گرفتن نایقینیهای سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ICA با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 7

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با بکارگ یری الگور یتم جدید و نسبتا قدرتمند رقابت استعمار ی (ICA) برخی از پارامترهای سیستم کنترل بار-فرکانس، مانند کنترل کنندهPIDبه عنوان کنترل کننده ثانویه، پارامتر تنظیم سرعت گاورنر(R) و بایاس فرکانس (B)، به عنوان کنترل کننده اولیه بهینه شوند.در ایده پیشنهادی علاوه بر درنظرگرفتن محدودیت نرخ تولید (GRC)، محدودیت باند راکد گاورنر نیز در طراح ی در نظر گرفته شده است. طراحی همزمان پارامترهای PIDو، Rو B با در نظر گرفتن نایقینیهای سیستم در گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. این طرح به ازای بارهای مختلف نواحی ونایقینیهای مختلف پارامترهای سیستم پاسخ دینامیکی بهتر ی از خود نشان میدهد. روش ارائه شده روی یک سیستم سه ناحیهای اعمال شده است. برای ارزیابی مقاوم و بهینه بودن روش پیشنهادی، سیستم مورد نظر تحت شرایط بار مختلف و نایقینیهای مختلف شبیه سازی شده است که نتایج شبیه سازی نشاندهنده بهبود پاسخ دینامیکی انحرافات فرکانسی در تمامی موارد شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله محاسبه خواصموثر محیط متخلخل با استفاده از روشاجزا محدود چندمقیاسی با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله محاسبه خواصموثر محیط متخلخل با استفاده از روشاجزا محدود چندمقیاسی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله محاسبه خواصموثر محیط متخلخل با استفاده از روشاجزا محدود چندمقیاسی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله محاسبه خواصموثر محیط متخلخل با استفاده از روشاجزا محدود چندمقیاسی با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 4

چکیده:

در این مقاله، اثر تخلخل موجود در ریزساختار مواد متخلخل بر رفتارالاستیک این مواد با استفاده از روش اجزامحدود چندمقیاسی بررسی می گردد. بدین منظور، این تخلخل به صورت حفره ای در المان حجمی نماینده در نظر گرفته می شود و سپسمساله در مقیاس ریز، با استفاده از روش اجزا محدود حل شده و درنهایت تنش و سختی مقیاس درشت، از میانگین گیری کمیات متناظرشان در مقیاس ریز استخراج می شود. نتایج بدست آمده با نتایج موجود تجربی و همچنین نتایج مدل تحلیلی موری-تاناکا مورد مقایسه قرار گرفته و سازگاری و تطابق آنها مورد تایید قرار می گیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تبیین ارتباط بین هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری های شرکت با وجه نقد و هزینه فرصت وجه نقد با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبیین ارتباط بین هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری های شرکت با وجه نقد و هزینه فرصت وجه نقد با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تبیین ارتباط بین هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری های شرکت با وجه نقد و هزینه فرصت وجه نقد با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تبیین ارتباط بین هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری های شرکت با وجه نقد و هزینه فرصت وجه نقد با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 13
چکیده:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی،مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است.از آنجا که هم شرکتهایی که وجه نقد کافی نژگهداری نمی کنند و هم شرکتهایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند،مشکلات زیادی دارند؛از این رو،این مطالعه به بررسی ارتباط هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری های شرکت با وجه نقد و هزینه فرصت وجه نقد پرداخت.مطالعه حاضر برای دوره 1384 الی 1390 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 642 مشاهده برای دوره حقیق استفاده شد.تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1390 برابر 466 شرکت بوده است که با روش حذف سیستماتیک 107 شرکت انتخاب شد.روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش پانل دیتا است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ی معنی داری بین هزینه و خالص بازده سرمایه گذاری ها با وجه نقد و همچنین رابطه معنی داری بین هزینه و خالص بازده سرمایه گذاری ها با هزینه فرصت وجه نقد وجود دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله داستان کوتاه با word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله داستان کوتاه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله داستان کوتاه با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله داستان کوتاه با word :

زندگینامه سعدی

مقدمه
بدون تردید ، تحقیق و دقت مورخان درباره زندگانی بزرگان در خور ستایش است ، ولی تا جائیکه بر غموض روح آنها روشنی بریزد . پس جستجو و تفحص باید گرد اموری دور زند که در پرورش شخصیت و جهت سیر معنوی آنها موثر باشد ، ورنه سیاه کردن صفحاتی از نقل اقوال مختلفه ، راجع به سال تولد و ماه ، وفات وعده اولاد و سفرهای بیحاصل و حتی پیدا کردن مممدوحین شاعری ، خبر ملال ثمری ندارد ، مگر اینکه فرض شود این وقایع در تکوین معنویات او تاثیری داشته است . فعلا نوازش امیری یا قهر و غضب او در برانگیختن طبع شاعری کمک کرده باشد.

امیل لودویک در نگارش شرح زندگی گوته و بیسمارک خیلی به حاشیه پرداخته ، از دوران کورکی و محیط اجتماعی آندو سخن گفته و حتی حوادث ناچیز بسیاری از دوران صباوت گوته و رسوم اعیان پروس را بیان کرده است ، ولی همه آنها به نحوی در تکوین شخصیت این سیاستمدار و آن فرزانه بزرگ موثر جلوه می کند .

متاسفانه درباره سعدی چنین تحقیقاتی صورت نگرفته و از زندگانی وی در اوان جوانی و پس از آن در دوره اقامت بغداد و تحصیل در مدرسه نظامیه و مسافرتی وی در بلاد اسلامی و کیفیت زندگانی او طی سی سالی که در کشورهای عربی بسر برده است چیز قابلی در دست نیست و آنچه از گفته های خود وی برمی آید خیلی کم است و معلوم نیست تا چه حد با واقع یا وقایع تاریخی مطابقت دارد ، از همین روی غالب محققان دقیق معتقدند حکایات و واقعات مندرجه د رگلستان یا بوستان قابهائیست که سعدی مطالب خود را در آن گذاشته است ، بنابراین نباید از آنها صحت تاریخی متوقع بود .

پس ناچار نباید دنبال سعدی تاریخی رفت ، بلکه باید دنبال سعدیی شتافت که گلستان را نوشته ، بوستان را بنظم درآورده قصاید ارزنده و غزلیات بیمانندی سروده است . اساسا سعدی حقیقی آنست که از این آثار سر بیرون می آورد .تمام تفحص ها در اطراف زندگانی مرد بزرگی برای شناختن قیافه حقیقی و بازیافتن روح و فکر اوست و این مقصود از گفته ها و نوشته های شاعر و نویسنده ای بهتر صورت می گیرد . (( از کوزه همان برون تراود که در اوست )) تراوشهای روح سعدی بهتر از هر کتاب تاریخی او را به ما نشان می دهد.

مطلب دیگری که شایسته است این مقدمه بدان منتهی شود این نکته است که تمام قدرت و قوت سعدی در طرز بیان و سبک مخن وی نهفته است. نشان دادن این معنی مستلزم ورود در فن سخن و اسرار ترکیبات و تلفیقات اوست و برای اهل فن و اهل تحقیق مجال وسیعست که وارد جزئیات شده ، تار و پود سخن او را بیرون کشیده و ماهیت آنرا نشان دهند ، مثلا چه واژه هایی بیشتر و چه کلماتی کمتر به کار برده ، در ترکیب جمله چه شیوه ای دارد ، از مضمونها کدام از خود اوست و کدام را از دیگران گرفته و آنها را که از دیگران گرفته چگونه تغییر داده ، مضمون واحد را به چند شکل ادا کرده … الخ .

همانطوریکه در بالا گفته شد بزرگترین وجه امتیاز سعدی شیوه سخن اوست و بحث در این موضوع مستلزم تخصص در تمام فنون لغت و ادبست ، تا با تحلیل و تعلیل های فنی بتوان سر زیبایی و استحکام زبان او را نشان داد ، و این امر برای مردمان متفننی که زیبایی را میستایند و پیوسته مجموع را می بینند و بوجد می آیند ، بدون اینکه وارد رموز فنی کار شوند ، دشوار مینمود.

شیوه سخن و فصاحت متلالا سعدی این رای را موجه و قابل قبول میکرد : سعدی غزلسراست با طبیعی ترین و بشری ترین احساس ، سروکار دارد . با سر انگشت جادوگر خود تارهای قلب ما را به نوا در می آورد و این کار را بدون تکلف انجام میدهد . بسهولت نوازنده زبردستی که با سیمهای تار بازی میکند و از آن نفمه های موزون میریزد ، سعدی کلمات را بهم جوش داده و جمله های مترنم می آفزایند .

سعدی جنبه های مختلف دارد : هم نثر و هم نظمی از خود باقی گذاشته است که معیار اصالت زبان فارسی امروز بشمار میرود ،‌ هم قصیده سراست و هم غزلهای آبدار سروده ، هم موعظه کرده و هم به مطایبه پرداخته ، هم در اخلاق سخن رانده و هم در سیاست و اجتماع ، هم از تصوف و عرفان دم زده است ، و هم مانند متشرع زاهدی از ظواهر دیانت .

خلاصه در بسیاری از نواحی عقلی و روحی و اجتماعی وارد شده است ، بطوریکه مظهر خردمندی قرار گرفته و قریب هفت قرن است که جمله ها ، مصراعها و ادبیات وی مانند امثال سایره دهان به دهان می گردد و گفته های وی چکیده حکمت بشمار می رود .
همه سرمایه سعدی سخن شیرین بود وین از او ماند سدانم که چه با او برود
جدل ناپذیرترین کار سعدی سخن اوست . در تاریخ ادبی ایران که گویندگاه چیره طبع

فراوانند سعدی بطور خیره کننده ای میدرخشد . کسی چون او صنعت و سادگی ، استحکام و روانی ، عذوبت و رقت را بهم نیامیخته و بدین موزونی سخن نگفته است. قدرت وی در سخن به پایه ایست که نقطه های قابل انتقادی را در ناحیه فکری پوشانیده و حسن بیان وی چنان بر مطالب او پوشش زیبایی می افکند که خواننده را از غور و تعمق باز می دارد و نقطه های ضعف و متناقصات گفته های وی به چشم می خورد . به همین دلیل قریب هفتصد سال گلستان کتابی اخلاقی و تربیتی بشمار رفته و دربست آنرا به اطفال می آموختند.
همین معنی پرده ای از پندار بر دیده شیفتگان وی کشیده ، او را جامع ترین و کاملترین
گویندگان ایران گفته اند . در کتابی که به سال 1316 ، بمناسبت جشن هفتصدمین سال نگارش گلستان ، از طرف وزارت فرهنگ منتشر گردید و عده زیادی از فاضلان صاحب نظر مقالاتی در آن داشتند ، این وجد و ایمان به سعدی خوب مشاهده می شد : او را شاعر ، نویسنده ، حکیم پیشه و نوعدوست و غیره گفته بودند ، و مرحوم فروغی عشق سعدی ، عشق طبیعی و بشری سعدی را ، عشقی که مترنم ترین دیوان غنایی را بوجود آورده است ،

نادیده انگاشته ، آنرا (( عشق به عوالم مافوق الطبیعه )) گفته و صریحا نوشته بود (( زبده و لب عرفان را در پرده معاشقه پوشانیده است )) و هزارها ادبیات عاشقانه سعدی را فراموش کرده و به چند بیتی نظیر بیت زیر استشهاد کرده بود :
هر کسی را نتوان گفت که صاحبنظرست عشقبازی دگر و نفس پرستی دگرست
میان سعدی و پایه گذاران شعر فارسی این وجه مشترک هست که از سادگی بیان برخوردار و لفظی جای سادگی را گرفته و انحراف ذوق ، هرگونه لفاظی و عبارت پردازیرا عنوان کمال طبع و ادب می پندشت . پس باید قریحه در سعدی ذاتی و قوی باشد تا از تاثیر محیط برکنار مانده و صنایع لفظی را در سخن تا حدی بکار برد که بدان تشنگی و موج دهد و آثار تکلف وتصنع در آن محسوس نگردد ، بقول خود او :

معشوق خوبروی چه محتاج زیور است بر انگشتان کشیده خوشرنگ زیبایی که بزیور نیازی ندارد آگر نگین پرآبی بدرخشد از زیبایی آن نمی کاهد و شاید خوبی آنرا بیشتر نشان دهد ، ولی اگر ب همین انگشتان شش هفت آنهایی اهمیت می دهد که به گفته او موج و خوش آهنگی دهد :
هزار بار بگفتم که دیده نگشایم
بروی خوب و لیکن تو چشم می بندی
من چنان عاشق رویت که ز خود بیخبرم

تو چنان عاشق رویت که ز ما بیخبری
می حرامست و لیکن تو بدین نرگس مست
نگذاری که ز پیشت برود هشیاری

شاعر برای اینکه مفهوم ذهنی خود را روح و قوت دهد باغراق و مبالغه دست میزند ، ولی برخلاف آنهائیکه خیال کرده اند مبالغه هرقدر فزونتر باشد ، شعر زیباتر است و از اینرو گفته اند (( اکزبها املحا )) شاعران بزرگ از زیاده روی درین باب اجتناب داشته اند .
بوستان سراسر بوستان از اغراقهای زننده و غیرطبیعی پاکست ، در قصاید که جای مبالغه و میدان دروغ پردازیست ، سعدی قابل مقایسه با مدیحه سرایان نیست و چنانکه در فصل مربوط به قصاید خواهیم دید از اعتدال بیرون نمی رود .

در غزل که عرصه هنرنمائی سعدیست و استاد استادان بشمار می رود اثری از مضمون های غیرطبیعی که بعدها در غزل متداول شد نمی یابیم . سعدی هیچوقت نمی گوید :
گر بمیرم منما چهره بمن روز وداع حسرت روی تو حیفست که از دل برود
برعکس مضمونهای سعدی درین باب هماهنگ احساس هر بشریست که دوست می دارد :
گویند تمنائی از دوست بکن سعدی جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنائی
چو روی دوست نبینی جهان ندیدن به شب فراق منه شمع پیش بالینم

اگر هم اغراق گوید چنان از حسن تعبیر کسوت زیبائی بر آن پوشانیده است که اغراق او ، زننده و ناسازگار با ذوق سلیم نیست .
بجای گلستان سعدی اگر بوستان را شاهکار سعدی گفته بودند و یکی از سه حادثه بینظیر ادب فارسی ، سزاوارتر بود . بوستان بیش از چهار هزار بیت است ، ولی همه آنها یکدست ، پخته ، فصیح و نمونه بلاغت است . شاید نتوان بیش از صدبیت در آن یافت که بر طبع مشکل پسندان دقیق ، سزاوار انتقال باشد . این کیفیت را در کتاب ادبی دیگر نمیتوان یافت . شاید همین استواری یکنواخت بوستان ، مرحوم ادیب پیشاوری را ( هنگامیکه درباره فردوسی و سعدی از وی نظر خواسته اند ) بدین رای کشانیده بود که (( بوستان به تنهائی میتواند با شاهنامه برابری کند )).

خود این امر که شخصی پس از شاهنامه بنظم کتابی در همان وزن دست زند و سخن را بدین استحکام و رفعت رساند ، اعتماد و ایمان او را بقریحه خویش نشان میدهد و چیزی که هم فهم و قوه تشخیص سعدی را می نمایاند و هم ارزش بوستان را زیاد
می کند ، این است که موضوع آنرا غیر از موضوع شاهنامه قرار داده است.بوستان را باید شاهکار سعدی نامید بدو دلیل آشکار : از حیث لفظ ، پختگی بیان ، ترکیبات منسجم ، استحکام جمله بندی ، غروبت و روانی از سایر گفته های سعدی پیشی گرفته است. بوستان نمونه کامل بلاغت و فصاحت و پختگی طبع مقتدر و بکمال رسیده سعدی است و
بسیاری از ادبیات ان از فرط ایجاز و پرمغزی میتواند ضربالمثل و مایه استشهاد گردد .

مطالب اخلاقی و ملاحظه های اجتماعی ، پندها و دستورالعمل های زندگی و خلاصه آنچه بوستان را از حیث معنی بلند و گرانمایه می کند ، شاید خیلی ابتکاری نباشد و گویندگان دیگر گفته باشند ، ولی سبک فصیح و بلیغ سعدی بر آنها لباس برازنده ای پوشانیده است که نزد هیچ یک از استادان پیشین حتی نظامی و ناصرخسرو مطالب اخلاقی بدین رسائی و روشنی جلوه نمی کند . زبان سعدی در بوستان به اوج کمال خود رسیده است و نکته دومی که آن را شاهکار نوشته های سعدی قرار می دهد مطالب و مندرجات آنست. بوستان از حیث مطلب پرمایه ترین آثار سعدیست . در خلال آن بلندی مقصد ، استواری فکر ، نشر فضایل روحی و اجتماعی و بالجمله روح بزرگوار وی هویدا میشود .

از همان باب اول که (( در تدبیر و عدل و رای )) سخن رانده و از نخستین حکایت بوستان ، روح انساندوست سعدی ، مرد اجتماع و اخلاق که عدالت و مردمی را اساس انسانیت و کشور بانی میداند تجلی میکند :
شنیدم که در وقت نزع روان
به هرفر چنین گفت نوشیروان
که خاطر نگه دار و درویش باش
نه دربند آسایش خویش باش
نیاساید اندر دیار تو کس

چو آسایش خویش جوئی و بس
نیاید به نزدیک دانا پسند
شبان خفته و گرگ در گوسفند
برو پاس درویش محتاج دار
که شاه از رعیت بود تا جدار
رعیت چو بیخند و سلطان درخت
درخت ای پسر باشد از بیخ سخت

خیلی تفاوت است میان این لهجه و آن حکایت گلستان که پادشاهی بر یکی از امناء دولت خود خشم گرفت و او را بزندان انداخت ، امیر دیگری بوی نامه نوشت و رفتار شاه وقت را نکوهیده و ویرا بخدمت خود دعوت کرد . خواجه زندانی از راه احتیاط جوابی به امیر نوشته ، وفاداری خود را به خاندان شاه جائر ابراز داشت . این نامه بدست پادشاه افتاد و از کرده خود پشیمان شد و عذر خواست که : (( خطا کردم ترا بی جرم آزردن )) ، گفت (( ای پادشاه روی زمین ! بنده در این حالت مرخداوند را خطائی نمی بیند ، تقدیر خداوند تعالی رفته بود که مرین بنده را مکروهی رسد ، بدست تو اولیتر که سوابق بر این بنده داری و ایادی منت)).
نوشیروان همچنین به هرفر پند میدهد :
مراعات دهقان کن از بهر خویش
که مزدور خوشدل کند کار بیش

سعدی در بوستان بطور مطلق نصیحت نمیدهد ، در هدایت مردم به نیکی به آنها نشان میدهد که خیر و مصلحت خود آنها در خوبی کردن است . از زبان انوشیروان به هرفر میگوید: در مراعات حال دهقان ، تو رعایت خود میکنی و بخویشتن سود میرسانی ، زیرا مزدور خوشدل بهتر و بیشتر کار می کند و تو از نتیجه کار او بهره مند میشوی.این همان اصلی است که خردمندان و مصلحین در قرون اخیر گفته و بکارفرمایان نشان داده اند که راه انتفاع آنها – راه مطمئن و سالم بهره برداری ـ در اینست که کارگران آسوده و از آینده خود مطمئن باشند . بیان مبادی اخلاقی بطور مجرد ، یعنی خوبی و بدی صفاتی را قطع نظر از نتایج آنی و طبیعی آن گفتن ، چندان موثر نیست .

افراد بشر در پی منافع خویشند . بدکاران به قصد جلب نفع بدی میکنند ، پس بر مربیان
اخلاقست که با بیانها و تقریب های گوناگون به آنها نشان دهند که خیر آنها و مصلحت آنها و نفع همین دنیا و زندگانی آنها در این است که از بدی بپرهیزند . علت اینکه بسیاری از اوامر و نواهی دینی سست و متروک می ماند برای همین است که هادیان دین عواقب تخلف از آن اوامر و نواهی را بدنیای دیگر محول کرده اند .

دنیای دیگر بقدری دور است که نمی تواند بشر ضعیف و حریص را ، بشریکه منافع آنی و
روزانه خود را می جوید ، از ارتکاب شد بازدارد . همچنین اکثریت جامعه بشری حسن و قبح ، خوبی و بدی را درک نمی کند . پس بهترین و نتیجه بخش ترین راه تهذیب اینستکه تمام تعالیم دینی و اخلاقی را به خیر و مصلحت خود مردم مرتبط سازند و نشان دهند که راه کج مستلزم سقوط و تباهی زندگانی خود آنها میشود . سعدی در بوستان این روش را بیشتر بکار بسته است.

به پادشاه مطلق العنان نشان داده میشود که خیر و صلاح ، یعنی بقاء ملک و سلطنت در گسترش داد است و ظلم و تعدی موجب زوال ملک و قدرت میشود.
بوستان لبریز از مطالب است ، ولی بعضی ابواب آن بطور خاصی جذاب و فتانست :
فصل چهارم (( در فضیلت تواضع است )) اما تنها در فضیلت تواضع نیست ، در انصاف ،


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهینه سازی مصرف انرژی روی پمپ ها و فن های سانترفیوژ با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه سازی مصرف انرژی روی پمپ ها و فن های سانترفیوژ با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بهینه سازی مصرف انرژی روی پمپ ها و فن های سانترفیوژ با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه سازی مصرف انرژی روی پمپ ها و فن های سانترفیوژ با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
تعداد صفحات: 9
چکیده:
هدف این تحقیق ارائه برنامه ای کاملتری است که می تواند برای همه پمپ ها و همچنین برای همه فن ها امکان سنجی اقتصادی نصب VFD را نیز مشخص نماید. به طور مثال برای دبی مصرفی به مقدار 50 درصد دبی حداکثر، دور موتور 50 درصدر در نظر گرفته می شود که طبق قانون افینیتی در پمپ ها و فن ها میزان دبی با دور موتور متناسب است و توان مصرفی نیز با مکعب دور تناسب دارد. سپس با کمک برنامه، که مقدار انرژی ذخیره شده بر حسب کیلووات ساعت و قیمت انرژی ذخیره شده و مدت بازگشت سرمایه بر اساس با کمک برنامه، که مقدار انرژی ذخیره شده بر حسب کیلووات ساعت و قیمت انرژی ذخیره شده و مدت بزگشت سرمایه بر اساس درصد کاری دور موتور یا میزان دبی مصرفی به دست می آید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله دستاوردهای بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ایران خودرو با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دستاوردهای بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ایران خودرو با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله دستاوردهای بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ایران خودرو با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله دستاوردهای بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ایران خودرو با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع

تعداد صفحات: 9

چکیده:

بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشور است چنانچه در بخش ها وواحدهای مختلف صنعتی توجه شود بدلیل قیمت پایین انرژی راندمان مصرف انرژی از نرخ پایین برخوردار است وباعث تلفات انرژی و از بین رفتن بیهوده سرمایه سازمانها و کارخانجات می گردد لذا اگر زمینه های صرفه جویی مورد توجه قرار گیرد ضمن افزایش راندمان مصرف انرژی الکتریکی ، نسبت تولید میزان آلودگی محیط زیست بهنسبت محصول تولید شده نیز کاهش می یابد ، شرکت ایران خودرو نیز در راستای اهداف برنامه های توسعه کشور همواره در صدد بوده که ضمن آموزش و ایجاد فرهنگ مصرف بهینه انرژی در پرسنل خود به کنترل و پایشمصرف انرژی به ازای واحد محصول بپردازد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش تغییرات اب و هوا و گرده افشانی در تمشک با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش تغییرات اب و هوا و گرده افشانی در تمشک با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش تغییرات اب و هوا و گرده افشانی در تمشک با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش تغییرات اب و هوا و گرده افشانی در تمشک با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: 5
چکیده:
به رسمیت شناختن فعل و انفعالات بین آب و هوا، محصولات کشاورزی و تنوع زیستی پیچیده هستند. گرده افشانی در گیاهان با تغییر در شرایط آب و هوایی بطور نامحسوس تأثیر قرار دارد. همانگونه که گرده افشانی یک مرحله حیاتی در تولید مثل بسیاری از گیاهان گلدار بوسیله حشرات از جمله تمشک می باشد. در بوته های تمشک نیز زنبور ها به شدت به گل های تمشک به دلیل شهد و گرده فراوان جلب می شوندبیش از 90% %.زنبور هابه خصوص زنبور عسل حشره اصلی گرده افشان تمشک می باشند و باد با سرعت 11 کیلومتر در ساعت عامل دیگری می باشد. شرایط آب و هوایی تا حد زیادی بر عملکرد دانه گرده. مقدار گرده گل در شروع گلدهی و در طول تمام رشدگل تمشک تاثیر دارد.وزن دانه گرده در مراحل مختلف رشد گل از 13/9 میلیگرم تا 10/1 میلی گرم متغیر بوده است.بیشترین تعداد بساک در هر گل در موقعیت رشد اولیه گل 85/8 و در مرحله رشد نهایی 60/3 بوده است.درصد دانه های گرده های بارور در مرحله نهایی 43/8 بودو بیشترین وزن دانه گرده در هر 100 بساکدر مرحله نهایی رشد گل 1/81 میلی گرم می باشد . وزن میوه تمشک در زمانیکه توسط زنبور گرده افشانی می گردد بین 1/92 تا 3/11 گرم می باشددر حالیکه وزن میوه های تمشک بدون گرده افشانی به کمک زنبور 1/72 تا 2/28 گرم بود . گرده افشانی توسط زنبور بر روی عملکرد میوه اثری ندارد بلکه بر روی فرم و شکل میوه تمشک اثر دارد و بخوبی به دلیل تغییر شکل میوه تمشک مشهود می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله خواص حجمی دانه لوبیا تحت سیستمهای مختلف آبیاری و نیاز آبی گیاه با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خواص حجمی دانه لوبیا تحت سیستمهای مختلف آبیاری و نیاز آبی گیاه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خواص حجمی دانه لوبیا تحت سیستمهای مختلف آبیاری و نیاز آبی گیاه با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله خواص حجمی دانه لوبیا تحت سیستمهای مختلف آبیاری و نیاز آبی گیاه با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

در این تحقیق دانه‌های لوبیا تحت 5 سیستم مختلف آبیاری (قطره‌ای زیر سطحی، قطره‌ای سطحی، بارانی چرخشی، بارانی ثابت و آبیاری سطحی اصلاح شده) کشت گردید. 4 سطح آب مصرفی مورد نیاز گیاه بر اساس فواصل آبیاری پیشنهاد شده در سیستم‌های مختلف آبیاری، مورد استفاده قرار گرفت. این چهار مقدار عبارتند از 50، 75، 100 و 125 درصد از آب مورد استفاده مصرفی محاسبه شده گیاه (ETC). تمام پلات‌های کشت شده بصورت دستی برداشت و پس از خشک شدن در هوای آزاد، غلاف‌ها و دانه‌های لوبیا بصورت دستی جدا گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مقادیر دانسیته حجمی توسط نوع سیستم آبیاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد و سیستم آبیاری سطحی اصلاح شده بیشترین دانسیته حجمی را دارا است ( 722). بیشترین محتوی رطوبتی دانه از دانه‌هایی است که تحت سیستمهای آبیاری بارانی ثابت و بارانی چرخشی تولید شده‌اند (4/16 و 16%)، این محتوی رطوبتی بالا بدلیل رطوبت بالای حاکم بر پوشش گیاهی در حین فرآیند آبیاری است. وزن 100 دانه بطور معنی‌داری با افزایش میزان آب آبیاری تا میزان 100% ETC افزایش یافت (4/60 گرم).


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سیستم مدیریت نگهداری پلها نظامی کارآمد جهت نگهداری پیشگیرانه پلها با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم مدیریت نگهداری پلها نظامی کارآمد جهت نگهداری پیشگیرانه پلها با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سیستم مدیریت نگهداری پلها نظامی کارآمد جهت نگهداری پیشگیرانه پلها با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سیستم مدیریت نگهداری پلها نظامی کارآمد جهت نگهداری پیشگیرانه پلها با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

پلهای احداث شده بر روی جاده های شهری و برون شهری و نیز بر روی خطوط راه آهن حائز اهمیت قابل توجهی در برقراری ارتباطات زمینی و حمل و نقل می باشند. تصور نادرستی که در طول سالیان دراز از پلها در اذهان مسئولین امر شکل گرفته است حاکی از عملکرد دائمی پل بدون نیاز به توجه و مراقبت می باشد. اما واقعیت این است که حفاظت و نگهداری از پلها امری است که عموما از طرف مسدولین جدی تلقی نمی گردد و تا بحال سهل انگاری های زیادی در مورد پلها صورت گرفته است. این خود سبب مواجه شدن مدیران حمل و نقل شهری و برون شهری با چالشی جدی در ارتباطات گشته است. پلها نیازمند به اعمال یک نگهداری پیوسته و یکپارچه می باشند که این امر با اتخاذ نمودن سیاست سنتی تعمیر و نگهداری پلها به صورت پراکنده و موضعی تحقیق نمی یابد. در روش سنتی، انجام عملیات نگهداری و تعمیرات در آستانه و یا پس از بروز شرایط بحرانی برای پل صورت می گیرد. راه حلی که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهت نگهداری از پلها در پیش گرفته اند، اجرایی نمودن سیستمی پیکربندی شده موسوم به سیستم مدیریت پلها جهت کمک به نگهداری پیوسته و پیشگیرانه از پلها می باشد. می توان سیستم مدیریت نگهداری پلها را در زمره سیستم های اطلاعاتی به شمار آورد که بر مبنای اطلاعات جمع آوری و به هنگام شده از پلها، مدیران نگهداری را در هر زمان از وضعیت پلها مطلع می نماید و به علاوه به مدیران در فرآیند تصمیم گیری، انتخاب روش مناسب تعمیر و نگهداری و بودجه بندی کمک می نماید. در مقاله حاضر اجزای سیستم مدیریت نگهداری پل تشریح گردیده و حوزه تاثیر آن در رفع مشکلات مرتبط با پلها شرح داده می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo