دنلود مقاله

دانلود مقاله و پایان نامه و تحقیق

دنلود مقاله

دانلود مقاله و پایان نامه و تحقیق

۸۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

عملکرد نظریه آشوب در پیش بینی های هواشناسی مطاله موردی : اقلیم معتدل تهران با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عملکرد نظریه آشوب در پیش بینی های هواشناسی مطاله موردی : اقلیم معتدل تهران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عملکرد نظریه آشوب در پیش بینی های هواشناسی مطاله موردی : اقلیم معتدل تهران با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن عملکرد نظریه آشوب در پیش بینی های هواشناسی مطاله موردی : اقلیم معتدل تهران با word :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پیش بینی دقیق جهت مهیا ساختن بستر مناسب برنامه ریزی در مدیریت مناب آبی و مدیریت بحران در هواشناسی حائز اهمیت فراوان است و نیاز به استفاده از روشهایی با صحت بالای و به روز کردن مدلهای پیش بینی در اولویت قرار دارد. در امر پیش بینی بررسی بر روی پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژی به صورت سری زمانی با روند غیر خطی مطرح می شود این پژوهش به مقایسه عملکرد سیستمهای هوشمند مبتنی بر روشهای غیر خطی نظریه اشوب و شبکه عصبی در برآورد بارش ماهیانه در اقلیم معتدل تهران می پردازد. نتایج سیستم شبکه عصبی و روشهای پیش بینی موضعی و نزدیکترین همسایگی نشان می دهد که روشهای مبتنی بر آشوب نه تنها به دامنه تغییرات داده ها حساس می باشند بلکه طول داده ها و نگرش به روند بررسی داده ها وابسته به شرایط نیز بر نتنایج تاثیرگذار است ارزیابی نتایج نشان می دهد که پیش بینی آشوبی از دقت قابل قبول و صحت بسیار بالایی برخورار هستند و نظریه آشوب در مقایسه با شبکه عصبی در اقلیم معتدل نتایج بهتری را ارائه نموده است. نظریه آشوب با در نظر گرفتن ماهیت داده اقلیم مورد بررسی و همچنین توجه به روند مورد نیاز در پیش بینی پارامتر هوشاناسی مورد مطالعه می تواند نتایج بسیار خوبی را ارائه دهد. استفاده از این نظریه با توجه به حساسیت پیش بینی های اب و هواشناسی بسیار کار


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تجربی اثر استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره در بهبود عملکرد سیستم خنک کن خودرو با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تجربی اثر استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره در بهبود عملکرد سیستم خنک کن خودرو با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تجربی اثر استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره در بهبود عملکرد سیستم خنک کن خودرو با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تجربی اثر استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره در بهبود عملکرد سیستم خنک کن خودرو با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
دراین مقاله ضریب انتقال حرارت جابجایی نانوسیال درمقایسه با آب خالص بصورت تجربی دررادیاتور خودرو بررسی شده است بدین منظوربرای ساخت نانوسیال مورداستفاده دراین آزمایش ازنانولوله کربنی چنددیواره mwcnt درغلظتهای 0/01و0/05و0/2درصد وزنی درآب استفاده شده است نرخ جریان سیال عبوری ازرادیاتور بین 4-10 LIT/min درمحدوده جریان درهم 2000<Re<6500 می باشد و کلیه آزمایشها درمحدوده دمای سیال ورودی ثابت 90-80 درجه سلسیوس انجام شده است نتایج نشان میدهد که استفاده ازنانوسیال باغلظت 0/2 درصد دررادیاتورخودرو به عنوان سیال خنک کننده میتواند ضریب انتقال حرارت را تا 25درصد بهبود بخشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اعتبار سنجی مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از روش های ناپارامتری (محور مورد مطالعه: فومندررشت) با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اعتبار سنجی مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از روش های ناپارامتری (محور مورد مطالعه: فومندررشت) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اعتبار سنجی مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از روش های ناپارامتری (محور مورد مطالعه: فومندررشت) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اعتبار سنجی مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از روش های ناپارامتری (محور مورد مطالعه: فومندررشت) با word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: 11

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش های ناپارامتری، صحت مدل مورد استفاده، جهت پیش بینی تعداد تصادفات از محور فومن – رشت مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مدل مناسب ، تعداد تصادفات برای ماه های آتی در این محور پیش بینی می گردد.پیش بینی تعداد تصادفات با توجه به اهداف مختلف از جمله :1- تعیین ظرفیت راه ها برای تصمیم گیری درخصوص گسترش راه موجود اعم از تعریض، دوبانده نمودن و;.2- اولویت بندی در ایمن سازی راه ها در جهت کاهش تصادفات4- و یا در خصوص هشدارهای ترافیکی با توجه به پیش بینی های کوتاه مدت صورت می پذیرد. مزیت استفاده از روش های ناپا رامتری جهت بررسی صحت مدل، در این است که هیچ گونه پیش فرض توزیع خاص برای متغیر مورد بررسی، وجود نداشته و اصطلاحًا، آزاد توزیع بوده ودر مواردی که حجم نمونه کم می باشد نیز نتایج قابل قبولی ارایه میدهد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی دردهای گردن، کمر و شانه و فاکتورهای ارگونومیک در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( بهار ) 86 با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی دردهای گردن، کمر و شانه و فاکتورهای ارگونومیک در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( بهار ) 86 با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی دردهای گردن، کمر و شانه و فاکتورهای ارگونومیک در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( بهار ) 86 با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی دردهای گردن، کمر و شانه و فاکتورهای ارگونومیک در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( بهار ) 86 با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران

تعداد صفحات: 4

چکیده:

زمینه : دندانپزشکان بطور بالقوه در معرض انواع مختلف مشکلات سلامتی قرار دارند . خوشبختانه دندانپزشکان امروزه با بسیاری از این خطرات آشنا هستند ولی متاسفانه آگاهی و شناخت درستی از عوامل ارگونومیک و نقش آن در سیستم عضلانی اسکلتی خود ندارند .
هدف : بررسی دردهای گردن، کمر و شانه و همچنین عوامل ارگونومیک مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی قزوین
مواد و روشها : 70 نفر از دانشجویان دندانپزشکی قزوین با میانگین سنی 24/8 که در دورهء کلینیک و در بخشهای درمانی مشغول انجام خدمات دندانپزشکی بودند ، جامعهء مورد بررسی ما را تشکیل می دادند . برای تمام این افراد پرسشنامه ای در مورد دردهای گردن ، کمر و شانه توسط مجریان تکمیل می شد و سپس وضعیت استقرار دانشجو در حین کار بر روی بیمار مورد ارزیابی قرار گرفته و ثبت می شد .
نتایج : بر اساس نتایج به دست آمده 48 نفر 68/6) درصد ) دچار دردهای عضلانی پس از شروع کارهای دندانپزشکی بودند : 19 نفر 27/1) درصد ) دردهای گردنی ، 13 نفر 18/6) درصد ) کمر درد ، 7 نفر 10) درصد ) درد شانه و 8 نفر 11/5) درصد ) دچار ترکیبی از دردهای فوق بودند . این آمار در مقایسه با افرادی که سابقهء دردهای فوق را ، 11 نفر 16/2) درصد ) کاملا " معنی دار وبارز است .( P < 0/05 )
بحث و نتیجه گیری : با توجه به اختلاف معنی دار بروز دردهای گردن ، کمر و شانه یا دردهای مرکب در دانشجویان دندانپزشکی قبل و بعد از شروع کار کلینیکی و انجام خدمات درمانی به نظر می رسد توجه به فاکتورهای ارگونومیک موثر و آموزش دانشجویان در این رابطه امری بدیهی و لازم الاجرا است


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

English and Persian Native Speakers’ Consideration Towards Faceدرthreatening Aspect of Refusal Speech Acts با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد English and Persian Native Speakers’ Consideration Towards Faceدرthreatening Aspect of Refusal Speech Acts با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی English and Persian Native Speakers’ Consideration Towards Faceدرthreatening Aspect of Refusal Speech Acts با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن English and Persian Native Speakers’ Consideration Towards Faceدرthreatening Aspect of Refusal Speech Acts با word :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

Professionalism in communication is a matter of concern for speakers of all languages. Obtaining this goal, pragmatic competence will be of paramount importance. Alongside satisfying different linguistic purposes using different speech acts, being concerned about some features such as face threatening property of refusal speech acts leads language users to apply some specific linguistic forms. Considering the significance of cultural and social variations in performing refusal speech acts and the level of importance of preserving face”, this study tried to find differences between native Persian and English speakers in this regard. To collect the data, 60 native Persian and English speakers were asked to complete a two-phase questionnaire, DCT and self-report, including four different situations and Beebe classification of refusals was applied to code data, then through analyzing the coded data, great tendency toward using indirect forms between both Persian and English participants was taken as an indicator of noticeable consideration of face-preserving in refusals, although Persian speakers seemed more concerned about it. The differences between two groups of participants were inferred as cultural variations’ reflection. Finally, some implications for language teaching were discussed.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تهیه و کاربرد سبوس برنج اصلاح شده با تارتاریک اسید در حذف یون سرب از محلول آبی با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تهیه و کاربرد سبوس برنج اصلاح شده با تارتاریک اسید در حذف یون سرب از محلول آبی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تهیه و کاربرد سبوس برنج اصلاح شده با تارتاریک اسید در حذف یون سرب از محلول آبی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تهیه و کاربرد سبوس برنج اصلاح شده با تارتاریک اسید در حذف یون سرب از محلول آبی با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای بحران آب
تعداد صفحات: 5
چکیده:
سبوس برنج به عنوان ضایعات کشاورزی هر ساله در مقادیر بالایی تولید میشود. در این پروژه یک جاذب کارآمد و اقتصادی از سبوس برنج اصلاح شده با تارتاریک اسید(ARH) تهیه شد و قدرت جذب آن با سبوس اصلاح نشده مقایسه شد. مقایسه جذب سرب در محلول آبی با استفاده از سبوس برنج اصلاح نشده و سبوس برنج اصلاح شده در pH های مختلف محلول یون فلزی (رنج 8-2) جداسازی بالاتری را برای سبوس اصلاح شده در pH بهینه 5 نشان داد. غلظتهای اولیه یون فلزی جهت بررسی ایزوترم جذب بررسی شد که نتایج با مدل لانگمویر همخوانی داشت. ماکسیمم ظرفیت جذب یون سرب با کمک معادله لانگمویر 94/114میلیگرم/گرم بدست آمد.بعلاوه بازیابی جاذب با آزمایشات جذب/واجذب طی چهار دوره با موفقیت انجام شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد محیط کار فری هند با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد محیط کار فری هند با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد محیط کار فری هند با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد محیط کار فری هند با word :

شروع به کار در فری هند نسخه 10
در ابتدا ویزادی ظاهر می‌شود که ضمن خوش‌آمدگویی شیوه بازکردن سند جدید را از کاربر تقاضا می‌کند.
:NEW باکلیک کردن روی گزینه NEW یک صفحه جدید برای شروع کار باز می‌شود که در آن می‌توان به ترسیم و ایجاد شکل پرداخت.
Previous :File آخرین سند ذخیره شده در فری‌هند را باز می‌کند. این گزینه به این دلیل که بدون جستجو کردن، آخرین کار را باز می کند به سرعت عمل کاربر می افزاید.
Open: از این گزینه برای انتخاب و باز کردن مستندات فری‌هند استفاده کنید.

Template: فهرستی از الگوهای موجود برای طراحی مثل الگوی طراحی بروشور، کارت ویزیت و مشابه آنها را ارائه می دهد.
Freehand: راهنمای کمک فری‌هند از طریق این گزینه اجرا می‌شود.

توجه: فرامین Open و NEW را از طریق منوی فایل نیز می توان اجرا نمود. برای شروع یک کار جدید ابتدا لازم است یک سند جدید توسط گزینه NEW ایجاد کنید، در غیر این صورت امکان استفاده از ابزارهای ترسیمی در خارج از محیط کاری وجود ندارد. در ان سند جدید یک صفحه سایه‌دار دیده می شود که محدوده قابل چاپ سند می باشد.

هر سند جدید می تواند تعداد زیادی صفحه را در خود جای دهد. در فرمان Open منویی ظاهر می شود که نام فایل مورد نظر و مسیر آن را برای باز کردن از شما می‌خواهد. البته در لیست فرمتهای منوی Open انواع قالبهای گرافیکی اعم از فایلهای فری هند و یا فایلهای سازگار با برنامه های دیگر مثل Tif و Jpg به چشم می خورد که نشان دهنده این است که فری هند علاوه بر فایلهای FH10 این قالبهای گرافیکی را نیز پشتیبانی کرده و باز می‌کند.

شروع به کار در فری‌هند نسخه MX
با اجرای برنامه محیط کار بلافاصله ظاهر می‌گردد و تصمیم با شماست که یک صفحه جدید باز کنید ( فرمان NEW/ File) البته این ویزاد در فری‌هند نسخه MX نیز موجود است و در منوی Help قرار داد، اما به طور خودکار با اجرای برنامه ظاهر نمی شود.

محیط فری‌هند از نوار عنوان تعدادی منو، چند پنل و پالتی که آنها را در خود جای داده، یک جعبه‌ابزار و همچنین یک صفحه جدید برای شروع به کار طراحی تشکیل شده است. منوها شامل فرامینی هستند که برای نمایش دادن ویرایش موضوعات و ترسیمات مورد استفاده واقع می‌شوند. جعبه‌‌‌ابزار از تعدادی ابزار ویرایی و ترسیمی تشکیل شده که از آنها برای ایجاد و ویرایش موضوعات مختلف برداری در فری‌هند استفاده می شود

. پنل‌ها نیز دارای امکانات مختلفی می باشند که از جمله کنترل اندازه‌های موضوعات و سند جاری، رنگ‌آمیزی شکلهای ترسیم شده، نحوه قرار گرفتن و موضوعات در صفحه و مشابه اینها را می‌توان نام برد. نوار پایین که به نوار Start یا نوار وضعیت معروف است گزینه‌هایی مثل واحد اندازه‌گیری، وضعیت نمایش تصاویر در صفحه بزرگنمایی و صفحات موجود در یک سند را کنترل می کند.

توجه داشته باشید که می‌توانید در تمام قسمتهای سفید رنگ سند کار کنید. اما تنها موضوعاتی قابل چاپ خواهند بود که درون فضای صفحه قابل چاپ که به شکل یک ورق کاغذ دیده می‌شود قرار گرفته باشند. این صفحه در واقع همان بوم نقاشی شما محسوب می‌گردد. ابعاد این صفحه که در پنل Document قابل تنظیم است در واقع ابعاد چاپ را تعیین می‌کند.البته این موضوعات نیز همراه با سند ذخیره می‌شوند اما توسط چاپگر قابل چاپ نیستند. هر زمان که تصمیم به چاپ آنها گرفتید، می‌توانید این موضوعات را به داخل صفحه گرافیکی بکشید.

تازه‌های نسخه MX
در فری‌هند MX تغییرات زیادی ایجاد شده که به قابلیت‌های این نرم‌افزار افزوده است. علی الخصوص وضعیت پنلها تغییر کرده و تعدادی ابزار نیز به جعبه ابزار اضافه شده است. پنلها به صورت کشویی در یک پالت اصلی قرار گرفته‌اند و با کلیک روی نام هر یک از آنها، محتویات آن به نمایش گذاشته می‌شود.

پنلهای Text , Storoke , File در پنل Object ادغام شده‌اند. همچنین در پنل Object سه دکمه به نام‌های ADD File , Add Stroke ,. Add Effects تعبیه شده‌ که به سند جاری مشخصات جدیدی برای ضخامت مسیرها، رنگ مسیرها و جلوه‌های ویژه می‌افزایند. بدین ترتیب در یک سند می‌توانید چندین نوع ضخامت و حالت رنگ‌آمیزی تعریف کرده و از آنها در طی مراحل طراحی موضوعات استفاده نمایید.

به عبارت دیگر در فری‌هند نسخه MX می‌توانید برای یک موضوع چندین حالت ضخامتی و رنگ‌آمیزی تعریف نمایید. امکان حذف اضافه یا جابجایی پنلها در گروه‌ها وجود دارد. دکمه Add Effects نیز از امکانات جدید نسخه MX می‌باشد و به منظور افزودن افکتهای نقشه بیتی (Bitmap) و برداری به موضوعات تصویری و متنی به کار می‌رود بدون ان که در تصویر اولیه خللی وارد شود. این جلوه‌ها قابل ویرایش مجدد نیز می‌باشند. همچنین در این مجموعه توانایی Transparency نیز افزوده شده که از آن برای تعریف میزان ماتی موضوعات می‌توانید استفاده کنید.

نوار ابزار (Main Toolbar) Main
این نوار ابزار که در بالای پنجره برنامه و در زیر نوار منوها واضع شده امکان دسترسی سریع به تعدادی از فرامین و پنلهای پرکاربرد فری‌هند را برای کاربر مسیر می‌سازد. این فرمانها یا پنلها به صورت شمایل در این نواز ابزار واقع شده که با کلیک روی آنها فرامینی مثل Print , Open , save اجرا می‌شوند و یا پنلهایی مثل Object و Swatches در صفحه ظاهر می‌شوند. البته در فری‌هند MX به دلیل این که پنلها در یک پالت قرار گرفته و به صورت کشویی قابل دسترس هستند شاید نیاز چندانی به نوار ابزار اصلی برای دسترسی به پنلها احساس نشود.

جالب‌تر این که با کلیک روی یک علامت فلش ویژه‌ای در کنار پالت، می‌توان کل پنلها را مخفی و یا دوباره نمایان ساخت که بدین ترتیب پنلها هیچ مزاحمتی برای انجام کار در صفحه گرافیکی ندارند. اما در نسخه‌های قدیمتر این برنامه، به دلیل این که پنلهای مختلف باعث شلوغی محیط کار می‌شدند معمولا کاربر آنها را در وقت نیاز حاضر می‌کرد، از این رو نوار Main کمک شایانی برای دسترسی سریع به آنها برای کاربر به شمار می‌آمد.

با کلیک راست روی قاب خاکسرتی بالای صفحه که نوار منوها در آن واقع شده منویی ظاهر می‌شود که برخی نوار ابزارها در آن قابل انتخاب هستند. نوار ابزار Main نیز از این منو قابل انتخاب بوده بدین وسیله در صفحه ظاهر یا مخفی می‌گردد. زیر منوی Toolbars در منوی Window نیز قابل رویت و دسترسی می‌باشد.

توانایی ترسیم شکل در Freehand
بعد از ایجاد صفحه جدید و انتخاب واحد اندازه‌گیری می‌توانید طراحی را شروع کنید. برای شروع به طراحی ابتدا باید تصمیم بگیرید که از کجا شروع کنید و کدام اشکال را ابتدا ترسیم نمایید. بسته به نوع شکلی که می‌خواهید ترسم نمایید ابزارهایی در جعبه ابزار فری‌هند در نظر گرفته شده‌اند. در فری‌هند MX ابزارهای بهتر دسته‌بندی شده‌ و تعداد بیشتری در حداقل فضای ممکن جای داده شده‌اند.

همچنین می‌توان در جعبه‌ابزار دخل و تصرف نموده و بعضی را حذف و ابزارهای دیگری که در پالت دیده نمی‌شوند را به آن اضافه نمود. با اجرای فرمان window > Toolbars > Customize پنجره Customize ظاهر می‌گردد که با فعال کردن گزینه Tools > Commands در قسمت سمت چپ آن کلیه ابزارهای موجود در فری هند ظاهر می‌گردند. با نگاهی به فهرست این ابزارها مشاهده می‌شود که تعدادی از آنها ابزار Crop در جعبه‌ابزار موجود نمی‌باشند. اکنون می‌توان با گرفتن و کشیدن ابزار مورد نظر، آن را به درون جعبه ابزار انداخته و به لیست ابزارهای جعبه‌ابزار در مکان دلخواه اضافه نمایید.

ابزارهای ترسیمی در جعبه‌ابزار عبارتند از ابزار رسم چهار گوش ، ابزار رسم بیضی و دایره ، ابزار رسم چند ضلعی Ploygon، ابزار رسم خط Line، و ابزارهای ترسیم خط و کمان bezingon و Pen توجه داشته باشید که برای طراحی یک موضوع ابتدا باید خطوط مرزی موضوع را به کمک همین ابزارهای ترسیمی طراحی کنید، سپس داخل اشکال را از رنگ پر کنید. البته فرامین و تسهیلات دیگری هم در فری هند در نظر گرفته می‌شوند. شناسایی اصول ترسیم Rectangle
از این ابزار به منظور ترسیم اشکال چهار گوش مثل مربع و مستطیل استفاده کنید. طرز استفاده از این ابزار به این قرار است که ابتدا باید ابزار Rectangle را از جعبه ابزار انتخاب کنید با کلید میانبر R از صفحه کلید را فشار دهید. سپس نشانگر ماوس را روی نقطه ای از صفحه کلیک کرده و بکشید. با رها کردن ماوس یک چهار گوش ترسیم می شود. این چهارگوش بسته به چگونگی کشش نشانگر ماوس آزادانه ترسیم می‌شود.

اگر قصد ترسیم مربع دارید. هنگام کشیدن ماوس، کلید Shift از صفحه کلید را نیز پایین نگه‌ دارید چهارگوش به صورت آزاد از مرکز به اطراف گسترش می‌یابد. در این صورت مرکز چهارگوش نقطه کلیک شده خواهد بود. اکنون چنانچه کلیدهای Alt . و Shift را همزمان نگاه داشته و ماوس را بکشید، یک مربع از مرکز آن ترسیم می شود.

در صورت تمایل به ترسیم چهارگوشهایی با گوشه‌های گرد، قبل از استفاده از ابزار مربوطه دوبار روی شمایل ابزار در جعبه ابزار کلیک کنید تا کادر محاوره‌ای Rectangle Tool ظاهر می‌شود. در این کارکرد می‌توانید مقداری برای شعاع گردی گوشه‌ها تعیین کنید. در حالت پیش‌فرض این مقدار صفر است

بدین ترتیب تا وقتی که شعاع گوشه‌ها صفر باشد چهارگوش با گوشه های تیز ترسیم می‌شود. توجه: می‌دانید که اعداد و ارقام وارد شده در جای فری‌هند همگی از واحد اندازه‌گیری که شما در نوار وضعیت تعیین کرده‌اید تبعیت می‌کنند. از این رو به یاد داشته باشید که همیشه حتی بیش از باز کردن صفحه جدید ابتدا واحد اندازه‌گیری را برای فری‌هند تعیین کنید. بهتر است از واحد میلیمتر یا سانتیمتر استفاده کنید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

میکسوپولوئیدی درون و بین گونهای گیاهان در طیف وسیعی از گیاهان دارویی با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد میکسوپولوئیدی درون و بین گونهای گیاهان در طیف وسیعی از گیاهان دارویی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی میکسوپولوئیدی درون و بین گونهای گیاهان در طیف وسیعی از گیاهان دارویی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن میکسوپولوئیدی درون و بین گونهای گیاهان در طیف وسیعی از گیاهان دارویی با word :


نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

میکسوپلوئیدی عبارت است است مخلوطی از جمعیت سلولی که دارای تعداد کروموزوم متفاوتی در سلولها هستند صرف نظر از اینکه این تعداد یوپلوئید یا آنیوپلوئید باشد. این جمعیتهای سلولی متفاوت معمولا از یک زیگوت مشابه بوجود میآیند که موزائیسم اطلاق میشود و یا به ندرت از زیگوتهای متفاوت بوجود میآید که شیمریسم نام دارد. میکسوپلوئیدی در انسان، حیوان و گیاه وجود دارد. میکسوپلوئیدی پدیدهای رایج در گیاهان میباشد. در حالت نرمال حتی در سلولهای مریستم اکثر گونه های گیاهی مورد مطالعه دیده شدهاست. میکسوپلوئیدی اغلب در اعضای جنس با عدد کروموزومی کوچک اتفاق میافتد. همچنین میکسوپلوئیدی از ویژگیهای خاص هیبریدهای هتروزیستیک 3 میباشد. این صفت قادر است به مقدار قابل توجهی پتانسیل تطبیق گیاه را به خصوص تحت شرایط رشد نا مطلوب افزایش دهد. این امر سبب میشود سلولهای جنسی با تعداد کروموزوم های مختلف به وجود آیند و در نتیجه شرایط را برای ظهور پلی پلوئیدی و هیبرید فراهم میکند. موارد میکسوپلوئیدی بیشتر در بافتهای سوماتیکی رخ میدهد. چند مورد هم در سلولهای جنینی گزارش شده است. میکسوپلوئیدی با پلی پلوئیدی، هیبریداسیون و مواد شیمیایی، همبسته است و یک اتفاق مهم در ایجاد تکامل است. میکسوپلوئیدی را میتوان بطور مصنوعی توسط مواد شیمیایی که تشکیل رشته های دوک را مختل میکنند مانند کلشیسین و روشهای دو برابر کردن کروموزومی به آسانی به گیاه القا کرد. مطالب موجود فقط در مورد میکسوپلوئیدیهایی است که در طبیعت و بطور خودبخودی رخ میدهند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله حدود حاکمیت اصحاب دعوای مدنی با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حدود حاکمیت اصحاب دعوای مدنی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حدود حاکمیت اصحاب دعوای مدنی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حدود حاکمیت اصحاب دعوای مدنی با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
تعداد صفحات: 13
چکیده:
حقوق دادرسی مدنی با استفاده از اصل آزادی اراده در لباس اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ظهور یافته است. اصولیبنیادین نظیر اصل حق دفاع ، اصل ترافع ، اصل علنی بودن دادرسی و اصل بی طرفی دادگاه ناظر بر تضمین حقوق طرف هایدادرسی هستند یکی از پایه های اصلی راهبردی دادرسی که مختصحقوق دادرسی مدنی است اصل حاکمیت اصحابدعوای مدنی می باشد. که بدلیل بداهت ، به صراحت نامی از این اصل در تاریخ قانون گذاری به چشم نمی خورد اما روح واندیشه آن بر دادرسی های مدنی حکمفرما بوده است.از حیث آثار در پرتو این اصل ، می توان به نسبی بودن دادرسی مدنی ،تکمیلی بودن قواعد حقوق دادرسی مدنی و اصل درخواست در اجرای احکام مدنی اشاره کرد . بر این اساس ، در موارد شکو تردید و سکوت قانون گذار ، مقتضای این اصل آن است که قواعد آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات را تکمیلی تلقی کنیممگر مواردی که مربوط به حاکمیت ملی هر دولت است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی تشریحی دمبرگ سرده Geum L (Rosaceae) در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تشریحی دمبرگ سرده Geum L (Rosaceae) در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تشریحی دمبرگ سرده Geum L (Rosaceae) در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تشریحی دمبرگ سرده Geum L (Rosaceae) در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن با word :


نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر به بررسی صفات تشریحی دمبرگ 5 گونه Geum L ( شامل G. ،G. kokanicum ،G. Heterocarpum G. rivale ،iranicum و G. Urbanum) اختصاص دارد. به منظور انجام این تحقیق، پس از جمع آوری و شناسایی نمونه ها، از دمبرگ برگهای قاعدهای به روش دستی برش عرضی تهیه و بهترین برشها برای رنگ آمیزی انتخاب شدند. صفات تشریحی دمبرگ شامل شکل دمبرگ، نوع کرک و غده، ضخامت و ابعاد سلول های کوتیکول و اپیدرم، شکل و ضخامت کلانشیم، ضخامت چوب و آبکش دستجات آوندی، ضخامت فیبر خارج از چوب در دستجات آوندی، طول محور شکمی، طول محور پشتی- شکمی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که کرک غدهای، شکل سلولهای زمینه، وجود یا عدم حضور بلورهای اگزالات کلسیم و شکل مقطع دمبرگ از مهمترین صفات تشخیصی برای تفکیک گونههای دو زیر سرده میباشند.برای تعیین روابط بین گونههای مورد مطالعه، 24 صفت کمی به روش مؤلفه اصلی PCA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه مولفههای اصلی منجر به تشکیل دو گروه و تفکیک کامل گونههای دو زیر سرده شد که با رده بندیهای رایج همخوانی دارد. بر اساس نتایج این تحقیق صفات تشریحی دمبرگ دارای ارزش تاکسونومیک میباشند. بر اساس صفات تشخیصی مورد مطالعه یک کلید شناسایی ارایه شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo