دنلود مقاله

دانلود مقاله و پایان نامه و تحقیق

دنلود مقاله

دانلود مقاله و پایان نامه و تحقیق

۲۴۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مدل اجزاء محدود اتصالات بتنی با مقاومت بالای مقاوم سازی شده با CFRP با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مدل اجزاء محدود اتصالات بتنی با مقاومت بالای مقاوم سازی شده با CFRP با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی مدل اجزاء محدود اتصالات بتنی با مقاومت بالای مقاوم سازی شده با CFRP با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مدل اجزاء محدود اتصالات بتنی با مقاومت بالای مقاوم سازی شده با CFRP با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
تعداد صفحات: 8
چکیده:
اتصال تیر به ستون یکی از حساس ترین مناطق درطراحی سازه های بتن آرمه می باشد دراین مقاله به بررسی مدل اجزا محدود اتصالات بتنی با مقاومت بالا مقاوم سازی شده توسط frpمی پردازیم برای تحلیل غیرخطی نمونه ها از نرم افزار اجزا محدودAbaqus استفاده می گردد پس از تایید صحت رفتار مدل اجزا محدود می توان از این مدل برای نمونه هایی که درآزمایشگاه ساخته نشده اند نیز استفاده نمود که با تغییر مقاومت بتن به بررسی تاثیر مقاومت بتن دررفتار اتصالات پرداخته خواهد شد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی اثربخشی پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت ایزو 9001 نسخه 2000 در شرکتهای پالایش گاز شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی اثربخشی پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت ایزو 9001 نسخه 2000 در شرکتهای پالایش گاز شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی اثربخشی پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت ایزو 9001 نسخه 2000 در شرکتهای پالایش گاز شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی اثربخشی پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت ایزو 9001 نسخه 2000 در شرکتهای پالایش گاز شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 12

چکیده:

این مقاله حاصل اقدامات و مطالعه موردی ارزیابی عملکرد شرکتهای پالایش گاز شرکت ملی گاز ایران پس از دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو 9001:2000 با استفاده از متدولوژی کارت امتیازی متوازن نموده است تا معین گردد که ایا استقرار این سیتم در شرکتهای پالایش گاز دارای ارزشهای افزوده پیش بینی شده برای این شرکتها بوده است یا خیر و چه عواملی موجبکاهش این اثر بخشی گردیدها ست ونهایتا به ارائه راهکارهای عملی جهت رسیدن به حداکثر بهره وری این استانداردها اقدام گردیدها ست. کارت امتیازی متوازن به عنوان چارچوبی مناسب برای سنجش عملکرد به مدیریت این مجموعه ها چارچوبی پیشنهاد می کند که عملکرد سازمان را از چهار جنبه متوازن مورد ارزیابی و پایش قرار دهد که این جنبه ها عبارتند از: جنبه های مالی ، مشتریان، فرایندهای داخلی و ادگیری و نواوری.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مطالعه موردی: شهرداری منطقه 51 تهران با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه عدالت سازمانی و رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مطالعه موردی: شهرداری منطقه 51 تهران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه عدالت سازمانی و رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مطالعه موردی: شهرداری منطقه 51 تهران با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه عدالت سازمانی و رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مطالعه موردی: شهرداری منطقه 51 تهران با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروزه شرایط کاملا متحول و حاکم برسازمان ها افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آنها درچنین شرایطی نیازآنها را به نسلی ارزشمند ازکارکنان اشکار می سازد این تحقیق به روش توصیفی همبستگی صورت گرفت جامعه اماری تحقیق 900نفر ازکارکنان شهردار یمنطقه 15تهران بودند که تعداد 269نفر ازآنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند برای جمع اوری داده های مربوط به عدالت سازمانی ازمقیاس استاندارد نی هوف و مورمن و برای جمع اوری داده های مربوط به رهبری معنوی ازپرسشنامه فرای و دیگران و برای جمع اوری داده های مربوط به رفتارشهروندی سازمانی ازپرسشنامه پودساکف و همکاران استفاده شد پایایی ابزار پژوهش ازطریق ضریب الفای کرونباخ به ترتیب 0.86و0.87و0.88 به دست آمد برای تحلیل داده ها ازازمون های رگرسیون تک متغیره و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید نتایج ازمون رگرسیون خطی نشان داد که بین عدالت سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد نتایج ازمون رگرسیون تک متغیره نشان داد که بین مولفه های عدالت سازمانی عدالت توزیعی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی با رفتارشهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین رهبری معنوی و بازخورد عملکرد با رفتارشهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مکان یابی انبار(کارخانه) بدون محدودیت ظرفیت چند هدفه فازی با رویکرد ترکیبی سیمپلکس فازی والگوریتم ژنتیک با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مکان یابی انبار(کارخانه) بدون محدودیت ظرفیت چند هدفه فازی با رویکرد ترکیبی سیمپلکس فازی والگوریتم ژنتیک با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مکان یابی انبار(کارخانه) بدون محدودیت ظرفیت چند هدفه فازی با رویکرد ترکیبی سیمپلکس فازی والگوریتم ژنتیک با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مکان یابی انبار(کارخانه) بدون محدودیت ظرفیت چند هدفه فازی با رویکرد ترکیبی سیمپلکس فازی والگوریتم ژنتیک با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مدل استاندارد مکان یابی انبار(کارخانه) بدون محدودیت ظرفیت (UPLP/UWLP) به جایابی تسهیلات روی شبکه ای از تقاضای مشتریان به جهت کمینه سازی هزینه کل تمرکز دارد. هدف این مسئله پوشش کلیه تقاضاها با تعداد استقرار مشخص تسهیلات جهت کاهش هزینه است. در این مسئله محیط غیرقطعی با تابع هدف فازی و بصورت چند هدفه است که علاوه بر هزینه استقرار کل زمان جابجایی طی شده نیز کمینه شده است. با توجه به اینکه فضای مسئله NP-hard است نوآوری در این مقاله استفاده از رویکرد هیبرید سیمپلکس فازی و الگوریتم ژنتیک جهت تسریع در فرایند بهینه سازی با استفاده از روش L-p تک هدفه است و همچنین این روش حل با الگوریتم شبیه سازی تبرید نیز مقایسه شده که نشان دهنده اختلاف معنی داری در کارایی جواب و زمان دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تخمین نسبت مغناطیس شدگی به چگالی توده های زمین شناسی منطقه آجی چای با استفاده از سیگنال تحلیلی با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تخمین نسبت مغناطیس شدگی به چگالی توده های زمین شناسی منطقه آجی چای با استفاده از سیگنال تحلیلی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تخمین نسبت مغناطیس شدگی به چگالی توده های زمین شناسی منطقه آجی چای با استفاده از سیگنال تحلیلی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تخمین نسبت مغناطیس شدگی به چگالی توده های زمین شناسی منطقه آجی چای با استفاده از سیگنال تحلیلی با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
تئوری پواسن منجر به ایجاد رابطه ای ساده بین پتانسیل گرانی و مغناطیسی می شود که نتیجه آن امکان تبدیل همزمان آنومالی های مغناطیسی و گرانی به یکدیگر است . بر طبق این رابطه پتانسیل گرانی در امتداد مغناطیس شدگی توده متناسب است. یکی از ضرایب تناسب فوق نسبت مغناطیس شدگی به چگالی توده (MDR) است که می توان آن را از این روش تخمین زد . در این نوشته با ترکیب رابطه پواسن با مفهوم سیگنال تحلیلی توسعه یافته به تخمین MDR پرداخته شده است. این روش بر روی داده های گرانی و مغناطیس منطقه آجی چای (آذربایجان شرقی) به کار برده شده و مقدار MDR بین 1/75- تا 1/4 برحسب 6- 10 × (mA.m2Kg) در نقاط مختلف تعیین شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

طراحی بهینه موتور شار محوری مغناطیس دائم با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی بهینه موتور شار محوری مغناطیس دائم با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی طراحی بهینه موتور شار محوری مغناطیس دائم با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن طراحی بهینه موتور شار محوری مغناطیس دائم با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی تأثیر دما ماشینهای الکتریکی شار محوری بدون شیار بر طراحی بهینه بهمنظور حداقل سازی میزان آهنربا مصرفی در آنها پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا ماشین موردنظر را با استفاده از معادلات اندازه، الگوریتم بهینهسازیو مدار معادل حرارتی طراحی کرده و سپس به شبیهسازی آن با استفاده از نرم افزارهای اجزا محدود و حجم محدود پرداخته تا دقت طراحی انجامشده از این روش مورد ارزیابی قرار گیرد. ماشین طراحی شده یک موتور شار محوری مغناطیس دائم دو رتور و یک استاتور با توان خروجی یک کیلووات و سرعت 0011 دور بر دقیقه میباشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

پاورپوینت روانشناسی مثبت نگر با word دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت روانشناسی مثبت نگر با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت روانشناسی مثبت نگر با word

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت روانشناسی مثبت نگر با word

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پاورپوینت روانشناسی مثبت نگر با word :

اسلاید 1 :

 ذهن آدمی کارگاه تولید فکر است که از منبعی به نام” ضمیر ناخودآگاه“ سرچشمه می گیرد . ضمیر ناخودآگاه نمی تواند خوب را از بد ودرست را از غلط تشخیص دهد، یعنی بین اندیشه های سازنده و زیانبار، تفاوتی قایل نشده برای شکوفایی هریک از آنها، انرژی مساوی بکارمی برد! ولی چنان قدرتی دارد که اگر از آن غافل شویم می تواند سرنوشت ما را بدست گرفته و آن را به هر جایی که دوست دارد ببرد. در حقیقت نوع و کیفیت افکارواندیشه آدمی سازنده نوع و کیفیت زندگی انسان بسازد  همچنانکه اندیشه ی منفی و یأس آور می تواند جهنمی در زندگی انسان خلق کند. انسانها همان خواهند شد که در اندیشه آنند، بنابراین آینده هر کس در گرو همچنین کمتر لحظه ای از زندگی ما خالی از حضور احساسات است هر حادثه با خود احساسات خاصی را به همراه میآورد . چه این حادثه در دنیای خارج اتفاق بیفتد، چه در دنیای درون.

اسلاید 2 :

تعریف تفکر مثبت :
شیوه ای از فکر کردن است که فرد را قادر می سازد نسبت به رفتارها، نگرش ها، احساس ها، علائق و استعدادهای خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را بگیرد.

افکار مثبت و منفی :
افکار مثبت، افکاری سازنده، انگیزه دهنده و انرژی بخش هستند که بر اثر تلقین، تکرار و تمرین به ذهن راه می یابند و باعث می شوند ذهن و فکر مثبت شود. در اینصورت کنترل فکر در اختیار ماست، در حالی که افکار منفی ، افکاری بازدارنده و مخرب هستند و وقتی به ذهن راه یابند، تعمیم یافته و به سرعت تمام ذهن را اشغال می کنند. اندیشه های منفی مثل غده ی سرطانی عمل می کنند، به مرور زمان کلیه ی افکار مثبت را محو و نابود ساخته و پایانی غم انگیز بوجود می آورد

اسلاید 3 :

تفاوت احساسهای منفی و مثبت

  احساسهای منفی همیشه در ما میل شدیدی را برای انجام یک عمل مشخص ایجاد می کنند. برای مثال : هنگام  ترس میل شدیدی برای فرار و دور شدن از آن موقعیت ترسناک در ما ایجاد می شود . ذهن انسان را نام زیادی بسته می کنندو دامنه ی انتخاب های ما را محدود می کنند.احساسهای مثبت در شرایط بحرانی اتفاق نمی افتد و میل شدیدی برای انجام یک عمل مشخص و فوری در ما ایجاد نمی کند احساس های مثبت با عث می شود ذهن در هنگام تصمیم گیری باز تر و پذیراتر باشد.

اسلاید 4 :

ویژگی های افراد مثبت نگر:
 – با وجود تفکر درباره ی گذشته و آینده، در زمان حال زندگی می کنند و از آنچه دارند راضی و خشنود هستند

 – در گفتارهای خود از کلمات و عبارات مثبت و امید بخش استفاده می کنند.

– همیشه سعی می کنند با تلاش و کوشش به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشدند، عامل را ابتدا در خود و سپس در شرایط بیرونی جستجو می کنند. –

– چون دارای ذهن مثبت هستند، می توانند افکار خود را کنترل کنند.

– همه چیز در نظر آنها زیبا و لذت بخش بوده و سعی می کنند از مواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.

اسلاید 5 :

ویژگی های افراد منفی نگر:

– همیشه از وضعیت موجود در گذشته خود شکایت دارند و نسبت به آینده بدبین هستند.

– در گفتارهای خود از کلمات و عبارات منفی به کرات استفاده می کنند.

–  در برخورد با کوچکترین مانعی از تلاش دست می کشند و دیگران یا شرایط را عامل شکست و بدبختی خود می دانند.

– چون منفی نگر هستند، افکارشان بر آنها تسلط دارد.

– از کاه کوه می سازند و ازدرگیر شدن با مشکلات گریزانند.

اسلاید 6 :

راهکارهای تقویت تفکر مثبت:

 -نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب ، توانا و با ارزش بدانیم

 -لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راههای تقویت آنها را بیابیم و تجربه کنیم.

 -سعی کنیم در گفتار و برخوردهای روزانه از کلمات و جملات مثبت استفاده کنیم، مثلاً در ملاقات با دیگران بجای استفاده از کلمه «خسته نباشید» که دارای بار منفی و القای حس خستگی است، بگوییم «خدا قوت» ، «شاد باشید» و یا «پر انرژی باشید »

– افکار خود را متوجه خوبیها و جنبه های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت نگر شویم.

-از افراد منفی نگر یا موقعیتهایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند و منفی می شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم.

اسلاید 7 :

 – به قدرت بی کران خداوند ایمان داشته باشیم و با خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین ها را دارم و با لطف خدای بزرگ به آنها خواهم رسید.

 – از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش برای تحقق آن، به فکر تأیید یا تکذیب دیگران نباشیم .

– اعتماد به نفس خود را در هر شرایطی حفظ کنیم و هرگز به دیگران اجازه ندهیم که آن را متزلزل کنند. باید متوجه باشیم که اعتماد به نفس کلید خلق تفکر مثبت است.

 – خندیدن را فراموش نکنیم. خندیدن باعث می شود تا افکار ناراحت کننده و منفی جای خود را به افکار مثبت و شاد بدهند.

اجرای راهکارهای تقویت تفکر مثبت هیچ هزینه ای ندارند و به سن و سال افراد نیز مربوط نمی شوند . فقط باید این شعار را فراموش نکنیم: » اگر افکارمان را کنترل کنیم، زندگی مان متحول می شود«

بنابراین اجرای راهکارها را از همین حالا شروع کنیم و آن را به فردا موکول نکنیم، زیرا ممکن است فردا هرگز نیاید.

اسلاید 8 :

ارزش احساسات مثبت

پرفسورفرد ریکسن درنظریه ی جدید خود درباره ی احساسات مثبت می گوید :

احساسات مثبت به حل مسائل مرتبط باشد و شکوفایی فردی به کمک انسان می آیند.

تجربه کردن احساسات مثبت ، به حالت های ذهنی و رفتارهای منتهی می شود که به نحو غیر مستقیم فرد را برای مواجهه با مشکلات بعدی آماده می کند.

این احساسات مثبت دامنه ی انتخاب های ما را در موقعیت های اضطراری ،گسترده تر می کنندو به این ترتیب ،مهارت ها و توانایی ها و عقاید  در فرد ایجاد می کند

اسلاید 9 :

تاثیر کوتاه مدت احساسات مثبت

احساسات مثبت در موقعیت های اتفاق می افتد که نیازی به یک واکنش سریع نیست در نتیجه ذهن ما فرصت دارد اطلاعات جدید را بررسی کند ، گزینه های متعدد را در نظر بگیرد و به دنبال امتحان کردن راه های جدید و خلاقانه باشد.

اسلاید 10 :

تاثیر بلند مدت احساسات مثبت

احساسات مثبت با گسترده تر کردن حوزه ی تمالات و باز تر کردن فکر ها ، منجر به ایجاد مهارت ها ، توانایی ها و ایده های جدید  می شوند که به نوبه ی خود ، مسیر صعودی به سوی رشد فردی و شکوفایی وسازش بهتر با محیط را باعث می شوند.

برای مثال: در طول یک دوره تجربه ی احساسات مثبت در مورد انعطاف پذیری فرد رفته رفته این صفت جزو صفات اصلی و پایدار او خواهد شد در روابط او با دیگران بهبود خواهد یافت و حتی سلامت جسمی او نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله آشفتگی در بازار پول با word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آشفتگی در بازار پول با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آشفتگی در بازار پول با word

آشفتگی در بازار پول
اقتصادایران وعبورازمرزخطر
انقلاب و جنگ
برنامه اول توسعه
برنامه دوم توسعه
برنامه سوم توسعه
پیش به سوى آینده
بررسى روند ارزش ریال در مقابل دلار و یورو
یامدهای تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی
عناصر بهره عبارتند از
نرخ بهره و آثار آن
پیامدهای تغییر آشکار یا پنهان نرخ بهره بانکی
صنعت بانکداری در ایران
عوامل موثر بر تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران
طرح منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله آشفتگی در بازار پول با word

1- زمانی فرهانی، مجتبی، پول،ارز و بانکداری ، ویرایش جدید، تهران، نشر ترمه1383
2- قدیری اصلی، باقر، پول و بانک، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1376
3- رابرت هال جان تایلور، اقتصاد کلان، ترجم مسعود روغنی، نشر موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی توسعه، چاپ اول ، اسفند1376
4- فصلنامه پژوهش اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی ، سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1383
5- مجموعه مقالات نخستین همایش نقش و عملکرد نظام بانکی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی
6- روزنامه‌های ابرار اقتصادی

آشفتگی در بازار پول

بازار پول و سرمایه از ارکان هر اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد جهانی هستند.اگر کشوری به دنبال رفع موانع تولید است باید به فکر بازار سرمایه باشد و اگر دغدغه اقتصاد رقابتی دارد نباید بازار پول را فراموش کند.شاخص عمده برای بررسی تحولات بازار پول نرخ تورم، رشد نقدینگی، پایه پولی و سرعت گردش پول است. باتوجه به این شاخص ها می توان قضاوت کرد، بازار فعلی پول در اقتصاد کشورمان در ماه های اخیر دچار آشفتگی شده است.نماد این آشفتگی را می توان در افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی دید.البته در همه جای دنیا تورم یا رشد نقدینگی وجود دارد اما مهم این است که می توان با ابزارهای مناسب به مقابله با ین متغیرهای شوم اقتصاد پرداخت.عملیات بازار باز ، حضور در بازار ارز، بالاخره انتشار اوراق قرضه و استفاده از ابزاری به نام نرخ ذخیره قانونی راهکارهای مناسب دخالت در بازار پول است که بنا به دلایلی در کشور ما نمی توان به راحتی از این ابزارها استفاده کرد.اما با توجه به همه این محدودیت ها در برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد تا با انتشار اوراق مشارکت از هرج و مرج موجود در بازار پولی کشور بکاهد. عملکرد برنامه سوم توسعه نشان می دهد که علی رغم برخی هزینه ها، استفاده از اوراق مشارکت ابزاری مناسب برای انضباط بخشیدن به وضعیت پولی کشور است.با همه این تفاسیر مجلس تاکنون به انتشار این اوراق از سوی بانک مرکزی مخالفت کرده است اما می توان پیش بینی کرد با انتشار آمار مربوط به نرخ رشد تورم و نقدینگی، مجلس بالاخره باید با اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی موافقت کند

اقتصادایران وعبورازمرزخطر

انقلاب و سپس جنگ تحمیلى و تحریم هاى اقتصادى تنها بخشى از هزینه هایى بودند که کشور براى حفظ استقلال سیاسى ، تمامیت ارضى و استقرار نظام جمهورى اسلامى پرداخت و صدالبته آثار این هزینه ها بر ساختار اقتصادى کشور بسیار عمیق بوده است. با وجود این اقتصاد ایران روندى پویا و روبه رشد را طى کرده است و اگرچه در بسیارى سالها شاخصهاى ناامیدکننده اى رابه خاطر شرایط ویژه اش پیش رو داشته است ، اما روند کلان حرکت ، نوید و امید به آینده را مى دهد. گزارش حاضر به بررسى کارنامه اقتصادى انقلاب اسلامى در 26 سال گذشته اختصاص دارد.به خاطر شرایط ویژه انقلاب و نامنظمى هاى ناشى از آن بحران هایى چون بحران بدهى ها، کاهش منابع ارزى ، تنزل شدید ارزش پول ملى و افزایش نرخ تورم بروز کرد که جنگ تحمیلى و خرابى هاى ناشى از آن برخى از این بحران ها را عمیق کرد و عمر آنها را در پیکره اقتصاد ملى تداوم بخشید. با وجود اجراى 3 برنامه پنج ساله توسعه ، بازهم مشکلات ساختارى اقتصاد ایران بهبود نیافت و تمامى توان مالى مدیریتى و امکانات اقتصاد ملى صرف جبران خرابى هاى جنگ و بازسازى پایه هاى اقتصاد شد که عمق مشکل بى توجهى به دیگر جنبه هاى حیاتى اقتصاد را به وجود آورد که به نوبه خود مشکلات ساختارى جدیدى مانند وسعت بى اندازه حضور دولت در عرصه اقتصاد ، به حاشیه رانده شدن بخش خصوصى ، کاهش سرمایه گذارى داخلى و خارجى در بخش مولد اقتصاد ، کاهش تولید ناخالص داخلى و; ایجاد کرد. با نگاهى کلى به عمر انقلاب مى توان تحولات اقتصادى کشور را در ربع قرن گذشته به 4 مقطع زمانى تقسیم کرد: دوره انقلاب و جنگ (1358 1367) ، برنامه اول توسعه (1372 1368) ، برنامه دوم توسعه (1374 1378) و برنامه سوم توسعه (

انقلاب و جنگ

اقتصاد ملى در این دوره بشدت تحت تاثیر تحولات سیاسى قرار داشته است. مسائل انقلاب ، جنگ تحمیلى ، چالشهاى سیاسى داخلى ، مناسبات چالش آمیز سیاسى با نظام بین المللى و تحریم هاى اقتصادى ، مهمترین عواملى هستند که تاثیراتى جدى بر فرسایش اقتصاد ملى داشته اند.انقلاب همچنین رویکرد مدیریت کلان اقتصادى را به سوى اقتصاد دولتى تغییر داد و از سوى دیگر ساختار مالکیت و رژیم حقوقى را به عنوان مهمترین بستر سرمایه گذارى بخش خصوصى زیر و رو کرد. در دوره انقلاب و جنگ که در واقع دوره تثبیت نظام به شمار مى رود ، ملى سازى دارایى ها کنار ابهام زایى در رژیم حقوقى مالکیت زمینه هاى توسعه بخش خصوصى را محدود کرد و روند خروج سرمایه را شدت بخشید.در این دوره ، رشد اقتصادى کشور منفى 1.9 درصد و نرخ تورم به 18.9 درصد رسید. تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در کلیه بخشها منفى شد و به طور متوسط سالانه 6.5 درصد کاهش یافت. به خاطر تخریب سخت افزارهاى تولید بخصوص در بخش نفت و صنعت و معدن رشد این بخشها به ترتیب 16.5 و 6.9 درصد منفى شد و کنار آن ، نرخ ارز نیز 29 درصد افزایش یافت و درآمدهاى نفتى کشور به سطح 14.6 میلیارد دلار در سال تنزل پیدا کرد. این شرایط کم و بیش تا پایان جنگ تحمیلى ادامه داشت تا این که نظریه پردازان اقتصادى ایران تصمیم به تدوین نخستین برنامه بلند مدت توسعه اى براى ساماندهى اقتصاد کشور گرفتند و بدین سان برنامه اول متولد شد

برنامه اول توسعه

برنامه اول توسعه بیشتر از آن که برنامه توسعه باشد ، برنامه مدیریت بحران است که به منظور غلبه بر چشم انداز نه چندان خوشایند اقتصادى تدوین و اجرا شد. پیش از اجراى این برنامه ، وضعیت اقتصادى کشور بحرانى بود. درآمدهاى نفتى به 9.6 میلیارد دلار کاهش یافته بود ، رشد اقتصادى منفى 5.5 درصد و نرخ تورم 25.1 درصدى نشانه هاى گویاى وضعیت اقتصادى آن روزها بودند. با این که نتایج اجراى برنامه اول توسعه در مقایسه با اهداف آن چشمگیر نبود ، اما مبانى و رویکردهاى آن افقهاى مناسبى را پیشروى اقتصاد ایران گشود و نوید خروج از بحران داد. ایجاد ثبات نسبى در درآمدهاى نفتى ، تزریق ارز براى جبران استقراض هاى خارجى ، تحرک در عرضه و تولید ناخالص داخلى ، اعمال سیاست هاى انبساطى پولى مالى دولت که باعث استفاده از ظرفیت هاى خالى مانده صنایع کشور شد و کاهش نرخ تورم ، از مهمترین دستاوردهاى برنامه اول بود.در این برنامه ، تولید ناخالص داخلى به 7.4 درصد مثبت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد سالانه اى بالغ بر 9.2 درصد رسید. نرخ بیکارى به 11.1 درصد کاهش یافت و درآمد مالیاتى دولت از رشدى معادل 34 درصد برخوردار شد

برنامه دوم توسعه

افزایش 58.6 درصدى قیمت ارز در بازار غیررسمى که باعث افزایش نرخ تورم و نقدینگى شده بود ، اصلى ترین چالش اقتصاد در حال نقاهت ایران در آستانه سال 1374 محسوب مى شد
به این علت دولت مجبور شد به خاطر جلوگیرى از نوسانات شدید در نرخ ارز و فاصله قابل توجه آن با نرخ ارز شناور ، همزمان هم نرخ ارز را کنترل کند و هم دسترسى عمدى به ارز خارجى را بشدت محدود کند. در نتیجه سعى دولت بر بازپرداخت استقراض هاى خارجى قرار گرفت و در شرایطى که درآمد ارزى کشور ترقى چندانى نسبت به برنامه اول توسعه نداشت ، دولت به قیمت مواجهه با کسرى بودجه هنگفت کاهش رشد اقتصادى ، کاهش صادرات غیرنفتى و افزایش استقراض از بانک مرکزى خود را موظف به بازپرداخت بدهى هاى خارجى کرد.این مساله در بلندمدت ، سیاست اقتصادى ایران را به سوى استفاده از منابع مالى جایگزین خارجى مانند شیوه بیع متقابل ، اصلاح نظام مالیاتى به منظور بهبود درآمدهاى دولت ، افزایش درآمدهاى گمرکى و صادراتى ، زمینه سازى براى بروز مزیت هاى نسبى تولیدات کشور در بازارهاى بین المللى و; برد و پیش زمینه اقدامات مهمى شد که برنامه سوم توسعه را کلید زد. در این زمان به علت مقاومت دولت و تحمل تحسین برانگیز مردم ، زمینه براى اجراى یک سرى اقدامات پرتابى براى خروج اقتصاد از صدمات جنگ و اجراى طرحهاى بلندمدت اصلاحى و توسعه گرایانه فراهم شد که بخش زیادى از این طرحها در برنامه سوم توسعه تبلور یافت


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی و شبیه سازی خودروی هوشمند با استفاده از شبکه عصبی تاخیر زمانیTDNN و ضرائب LPC با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی و شبیه سازی خودروی هوشمند با استفاده از شبکه عصبی تاخیر زمانیTDNN و ضرائب LPC با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی و شبیه سازی خودروی هوشمند با استفاده از شبکه عصبی تاخیر زمانیTDNN و ضرائب LPC با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی و شبیه سازی خودروی هوشمند با استفاده از شبکه عصبی تاخیر زمانیTDNN و ضرائب LPC با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: 5

چکیده:

ساختارهای شبکه عصبی ،در مقابل طبیعت دینامیکی سیگنال صحبت ناتوان می باشد . شبکه های عصبی MLP یک رابطه استاتیکی را نمایندگی می کنند . اما در کاربردهای عملی به شبکه ی عصبی نیاز می باشد که به دنباله خاص ازالگوها پاسخ بدهددراین مقاله خودروی هوشمندی را شبیه سازی می کنیم که دستور را با کمترین خطا عملی سازد برای تشخیص سیگنال صحبت ( فرمان )ز شبکه عصبی تأخیر زمانی TDNN که تغییر یافته شبکه MLP می باشد استفاده می کنیم و از آن جایی که سیگنال های صحبت متشابه در فواصل زمانی مختلف یا با طول گفتارهای متفاوت ادا می شود شبکهTDNN . به عنوان ابزار کارآمد در شناسایی گفتارمی باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد نانولوله های کربنی با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد نانولوله های کربنی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کاربرد نانولوله های کربنی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد نانولوله های کربنی با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: 5
چکیده:
نانولوله های کربنی (CNT) ، صفحات کربنی به ضخامت یک اتم و به شکل استوانه ای تو خالی هستند که طی دو دهه گذشته بدلیل خواص منحصر به فرد و ویژه ی آنها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته اند. در این مقاله سعی شده استکه به صورت مروری، پس از ذکر مقدمه ای در مورد نانو لوله ها، ویژگی های نانو لوله های کربنی، تولید و سنتز نانولوله های چند لایه و تک لایه و کاربرد آنها در صنایع مختلف از جمله صنعتتصفیه آب، انرژی خورشیدی، ذخیره هیدروژن و ; ذکر شده است. هدف از تهیه این مقاله، مرور مزیتهای نانولوله های کربنی و کاربرد آنها می باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo