دنلود مقاله

دانلود مقاله و پایان نامه و تحقیق

دنلود مقاله

دانلود مقاله و پایان نامه و تحقیق

۱۶۷ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقدمه ای بر بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی با word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقدمه ای بر بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقدمه ای بر بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقدمه ای بر بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی با word :

مقدمه:
یکی از زمینه های که امروزه بیوتکنولوژیست ها روی آن تحقیق می کنند ایجاد گونه های ترانسژنیک است. طبق تعریف ترانسژنیک موجودی است که، دارای DNA نو ترکیبی باشد. به طوری که در ژنوم آن موجود ژن نو ترکیب بیان می شود. بیان ژن خارجی یکی از جنبه های تولید ترانسژنیک و انتقال DNA به زاده های هدف بعدی می باشد. در این زمینه تکنیک میکرواینجکش در انتقال ژن به تخم مهره داران اولین بار به وسیله گوردون (Gordon) و همکاران در سال 1980 گزارش شد. در این تکنیک یک لوله مؤئین شیشه ای را برای وارد کردن DNA نو ترکیب به پیش هسته نریا با سیتوپلاسم تخم لقاح یافته موش به کار گرفتند. در همین سال میکروانجکش مستقیم DNA نو ترکیب در شرایط آزمایشگاهی جهت ایجاد حیوانات ترانسژنیک مورد استفاده قرار گرفته است. طوری که ژن را از این طریق وارد تخم های لقاح نیافته یا لقاح یافته

موجوداتی نظیر جنین توتیای دریایی،‌ موش،‌ قورباغه، مگس سرکه، خرگوش و خوک کرده اند (Brem 1988) در سال 1985 زئو (Zhu) و همکاران ژنی شامل پرتومتالوتیونین موش و ژن هورمون رشد انسانی را به ناحیه مرکزی صفحه زایای تخم های لقاح یافته ماهی طلایی تزریق کردند و قسمتی از این ژن را در DNA ماهیان مشاهده کرند. در همین سال روکونس (Rokkones) تکنیک میکرواینجکشن دو مرحله ای بر روی تخم آزاد ماهیان را شرح داده است. در این تکنیک ابتدا به کمک یک وسیله نوک تیز فلزی در قطب حیوانی سوراخی ایجاد شده و از طریق این سوراخ محلول حاوی DNA نو ترکیب به کمک پی پت ریز تخم شدند به طوری که به کیسه زرده وارد نشوند. پس از 14 روز پلاسمیدهای کامل را مشخص کردند. چوروت (Chourrout) و همکاران در سال 1986 روش فوق را بر روی قزل آلای قهوه ای رنگ به کار برند با توجه به وجود DNA خارجی همراه با ملکولهای DNA میزبان پیشنهاد شده که این ژن به داخل ژنوم ماهی وارد شده است. محققان به ورش دستی یا از طریق هضم آنزیمی از جمله با تریپسن

کوریون را برداشته و تزریق میکرواینجکشن انجام دادند. در همین سال اوزاتا (Ozata) ماهی کوچک مدوکا را به عنوان مدلی برای ترانسژنیک مطرح کرد. او پلاسمیدهای حاوی ژن کریستالین جوجه را به هسته تخم ها از طریق میکرواینجکشن وارد کرد. به علت کوریون سفت در تخم لقاح یافته تعدادی از ماهیان استفاده از میکرواینجکشن مشکل و مستلزم اتلاف وقت زیادی است. به همین منظور روشهایی جهت غلبه بر این مشکل به کار گرفته شده است. از جمله در سال 1988 بریم (Brem) و همکاران ژن هورمون رشد انسان را به کمک وکتور مناسب از طریق میکروپیل به صفحه زایای تخم های تیلاپیا تزریق کردند و رشد بچه ماهیان طی 90 روز بررسی شد. مشابه این

تحقیق توسط فلت چر (Fletcher) و همکاران در همین سال بر روی ماهی آزاد اتلانتیک انجام شد. همچنین تکنیکهای دیگر شامل الکتروپورشن (Electroporation) شلیک ذرات ژن Shatagun بر روی تخمک و طراحی لیپوزوم جهت ورود به زرده تخم انجام شده است. میکر واینجکشن نیاز به مهارت زیادی دارد و از طرفی سرعت آن کم و هزینه و تجهیزات آن زیاد است و مستلزم زحمات و زمان زیادی برای ایجاد تعداد زیادی از ما هیان ترانسژنیک است علاوه بر این از دیگر مشکلات آن این است که در تخم های القاح یافته اغلب ماهیان هسته به وسیله میکرسکوپ قابل روئیت نیست بنابراین DNA را به سیتو پلاسم تزریق می کنند.

در مجموعه تحقیقات انجام شده، میزان باقی ماندگی جنین هایی که مورد تزریق قرار گرفته اند بین 50 تا 80 درصد گزارش شده است. و کارآیی میزان بیان ژن بین 3 تا 70 درصد بوده است. باقی ماندگی جنین ها و کارایی بیان ژن وابسته به فاکتورهایی نظیر سیستم بافری، غلظت DNA و روش های مورد استفاده در تزریق می باشد. لذا در مراحل بعدی غلبه بر این مشکلات مورد توجه قرار گرفت به طوری که ضمن ساده کردن تکنک و کم کردن هزینه ها کارآیی را افزایش می دهند تا در عمل بتوان در تکنولوژی تکثیر و پرورش آبزیان تعداد زیادی از ماهیان ترانسژنیک را ایجاد کرد. بنابراین روش استفاده از اسپرم جهت انتقال ژن مطرح شد. اگر چه مفهوم بکارگیری اسپرم به عنوان یک ناقل مسئله جدیدی نیست بلکه در سال 1971 براکت (Brackett) با وارد کردن ژن خارجی به اسپرم خرگوش و در سال 1987 فریمن (Fareeman) بر روی ماکیان این تحقیق را انجام داده اند و در سال 1989 لویترانو (Lavitrano) این تکنیک را بر روی موش به کار گرفته است. در سال 1992 کهو (Khoo) تکنیک استفاده از اسپرم به عنوان ناقل را جهت وارد کردن ژنهای جدید به ماهی زبر به کار گرفت. همچنین در سال 1993 ایکسی (Xie) و همکاران جزئیات انتقال ژن از طریق اسپرم به کمک التروپورشن (Electroporation) بر روی ماهیان لوچ (Loach) و کاراس (Crucian) را شرح داده اند. در همان سال (سین) Sin و همکاران انتقال ژن به ماهی چنوک (Chinook) را با همین تکنیک شرح دادند. در این نوشتار جزئیات دستکاریهای ژنی در ماهیان با ذکر مثالهایی بررسی شده است.
1-1- به کار گیری پروموتر از ژن ماهیان
گزارشهای اندکی در ارتباط با تحقیقات به کارگیری پروموتر از ماهی در دسترس است. در ماهی قزل آلای رنگین کمان دو فرم مشابه از ژنهای متالوتیونین بنام B,A وجود دارد. اگر چه پروموترژن B قادر به بیان ژن گزارشگر در محیطهای کشت سلولی است. ولی درباره این ویژگی پروموترژن B در سلولهای ماهی اطلاعات کمی وجود دارد. به منظور طراحی و کتورهای مناسب برای ما هی و مطالعه تنظیم بیان ژن در داخل بدن و شرایط آزمایشگاهی پروموترن ژن B متالوتیونین ماهی قزل آلا جدا شد. پس از PCR نقش آن در بیان ژن در لاینهای سلولی انسان و ماهی توسط هونگ (Hong) به کار گرفته شد. به همین منظور وکتور بنام PtMTb – CAT که دارای 6/4 کیلوباز است

طراحی گردید. حدود 261 حفت باز وکتور مربوط به پروموترژن B متالتیونین قزل آلای رنگین کمان (tMTb) کیلو باز آن ژن کلرامفنیکل استیل ترانسفراز (CAT) و سیگنال پلی ادنیلاسیون ویروس SV40 و همچنین 7/2 کیلو باز آن قطعه ای مربوط به پلاسمید PUC18 بوده است همچنین طراحی آن بر پایه ساختمان pBL – CAT تکمیل شده بود. به طوری که طراحی BL پرایمری دارای سکانس اولیگونکلئوتیدی بر اساس ردیف نکلئوتیدهای سمت 5 از 250 تا 221 ژن MTb ماهی قزل آلا بوده و دارای محل ویژه ای جهت

برش توسط آنزیم EcoRI بوده است. همچنین در ساختمان پلاسمید ptMTb – CAT قطعه 261 جفت بازی پروموتر tMTb در جلوی ژن CAT در ساختمان CAT pBL- قرار گرفته است. در کنار این چهار وکتور دیگر طراحی گردید، که شامل pBL-CAT2-1 که در آن پروموتر تیمیدین کیناز (TK) ویروسی در بالا دست ژن CAT قرار داده شده بود. pBL-CAT3-2 بر اساس pBL-CAT2 که در آن پروموتر TK برداشته بود طراحی شد pTK-CAT2E-3 که در پلاسیمید PBL-CAT2 تعداد 72 جفت باز تکراری از اینهنسر SV40(Enhancer) به صورت دوبل به ابتدای ژن CAT اضافه شده بود. PhMT IIA-4 که تعداد 850 جفت باز دارای محل ویژه برش Hind III/NcoI از پروموتر آن متالوتیونین IIA انسانی (HmtIIA) به ژن CAT در ساختمان

pBL-CAT3 اضافه شده بود این وکتورها به روی 4 لاین سلولی ماهی و یک لاین انسانی به کار گرفته شدند. طوری که در آن سلولها با میزان 5/3 پیکومولار از DNA پلاسمید آلوده شدند جزئیات نتایج در جدول شماره یک آمده است.
جدول 1- سنجش فعالیت پروموتر در یک لاین سلولی انسان و چهار لاین سلولی ماهی

Cell lines Constructs
‍PSM A2 EPC RTH HepG2
0.43
n.b.c
100.00
0.55
0.43
(0)
0.40
(0)
0.96
13.26
(13.84)
5.66
(5.91) 0.52
n.b.c
100.00
0.74
4.53
(6.16)
11.62
(15.80)
3.71
99.28
(26.64)
98.12
(26.33) 0.27
3.67
100.00
0.5
10.95
(21.9)
1.02
(2.04)
3.68
139.00
(37.77)
106.67
(29.00) 1.16
3.14
100.00
1.40
39.11
(27.94)
7.18
(5.13)
14.11
480.69
(34.07)+227.48
(16.12) 0.13b
1.00
100.00
0.10
0.33
(3.30)
0.11
(1.10)
1.21
72.56
(69.20)
13.90
(11.50) pBL – CAT3
pBL – CAT2
pTK-CAT2E
ptMTb CAT
+zinc

+cadmium

phMTIIACAT
+zine

+cadmium

EPC (Carp epithelioma Papulosum) , PTH (Rainbaw trout hepatoma)
Hep (Human hepatoblastoma) , PSM (Xiphophorus interspecific melanoma) , A2 (xiphophorus xiphidium emryonal epitheloid )
جهت بررسی اثرالقاء فلزات بر روی ژن، لاین های سلولی ماهی آلوده با پلاسمید ptMTb- phMTIIA – CAT , CAT برای مدت 48 ساعت قبل از برداشت، تحت اثر ZnCI2 یا CdCI2 قرار داده شدند. سنجش CAT بر طبق روش فریدین ریچ (Friedenreich) در سال 1990 انجام شده که در آن فعالیت پروموتر به وسیله درصد تبدیل CAT با مقایسه استیل کلرامفنیل (3-Ac) و کلرامفتیکل (Cm) به شرح زیر تعیین شد.

 

پروموتر tMTb در تمام لاین های سلولی به جز لاین سلولی PSM فعال بوده است. بنابراین القاء ناشی از فلزات بر روی پروموتر tMTb بستگی به منشاء سلولها و نوع آنها دارد علاوه بر این در بین چهارلاین سلولی بیشترین القاء در فعالیت پروموتر در لاین سلولی RTH بوده است و لاینهای A2 , EPC در مراتب بعد قرار داشتند. این نتایج در کنار این حقیقت که در مهره داران سنتز عمده متالوتیونین در کبد اتفاق میافتد نشانگر این است که، این تکنیک میتواند روشی برای ابزار ژن متاتیونین در سایر انواع سلولها باشد. همچنین پلاسمید tMTb= CAT‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍p را به سیتوپلاسم یکی از دو سلول مرحله جنینی ماهی مدوکا از طریق میکرواینجکش تزریق کردند و مشاهده شد که ژن CAT در

تعداد محدودی از جنین ها براز شده است. تحقیقات هونگ و همکاران نشان داد که، پروموتر ماهی در سلولهای ماهی کارایی بیشتری از سایر سلولها نظیر انسان داشته استم. محدودیتهای زیادی در استفاده از پروموترهای چند گانه غیر متجانس (Heterologous) برای مطالعات ابزار ژن در شرایط زیستی و آزمایشگاهی در زمینه تولید ماهیان ترانسژنیک وجود دارد. با توجه به اینکه پروموتر tMTb نقش غیر محسوسی در بیان ذاتی ژن داشته است طوری که تحت اثر فلزات سنگین القاء شده و سبب ابزار ژن گزارشگر می شود. این پروموتر، برای ایجاد ماهیان ترانسژنیک با ژن ساختمانی شناخته شده و فهم عمل ژنهای جدید مناسب است.

2-1- بیان ژن هورمون رشد ماهی در باکتریچ
هورمون رشد یک پلی پپتید تک زنجیره است که به وسیله هیپوفیز پیشین تولید و ترشح می شود. در مهره داران اولین نقش هورمون رشد افزایش رشد سوماتیکی است علاوه بر این ماهیان استخوانی این هورمون در تنظیم شرایط اسمزی و تعادل الکترولیتی بدن و چندین عمل متابولیکی دیگر نقش دارد. ساختار ژن هورمون رشد و بیان آن، از مدلهای مهم برای مطالعه رابطه سا ختمان و عمل پروتئین و تنظیم بیان ژن است، طی تحقیقی که سال 1993 توسط سونگ (Song) و همکارانش انجام شد جداسازی

ژن هورمون رشد و تولید پلی پپتید آن به میزان بسیار زیاد در میکروارگانیسم ها بررسی شد. در سالهای اخیر در بسیاری از ماهیان این ژن از طریق cDNA کلون شده است. از جمله در یکی از فعالیتهای تحقیقاتی ژن هورمون رشد ماهی آزاد چنوک (Chinook salmon) از این طریق جدا و به باکتری اشیرشیاکلی تزریق شده است (Song 1993) در این تکنیک ابتدا cDNA هورمون رشد و جدا و کلون شد. cDNA 2/1 کیلو جفت باز بوده و در ساختار pSGH4 طراحی شد. سپس دو تا پروب الیگونکلئوتیدی و پرایمر برا‌ی آن ساخته شد.

طراحی پروبها و پرایمرها بر اساس ردیف اسیدهای امینه به روش باندهای فسفر دی استری روی فاز جامد انجام گرفت. پروب A بر اساس ردیف رزیدوهای 7-1 و پرب B بر اساس رزیدوهای 172-166 طراحی شدند و به وسیله الکتروفورز روی ژل اکریل آمید خالص گردیدند. همچنین طراحی پرایمرهای 1و2 بر اساس الگوی cDNA انجام شد. سپس آمپلی فیکاسیون ژن هورمون رشد به وسیله PCR انجام و محصولات PCR به وسیله الکتروفورز روی ژل آگاروز چک و با اتانل رسوب داده شدند و در قدم بعدی پلاسمید لازم برای بیان ژن طراحی گردید. و ژن مدیفای شده cDNA هورمون رشد به وسیه آنزیمهای برش دهنده Bam HI , Eco RI برش به ناقل پلاسمیدی که آن هم به وسیله همین آنزیمها برش شده بود منتقل شد.

سپس پلاسمید طراحی شده به باکتری Ecoli JM105 وارد گریدند نو ترکیب به وسیله پروب نشانه گذاری شده A مشخص شدند. کلونهای که ژن به آ‌نها وارد شده بود. به نام pmAK5 نامیده شدند. اگر چه جهت تأئید بیشتر مجدد این کلونها تحت اثر آنزیمهای برش دهنده قرار داده شدند و با پروب نشانه B هیربد شدند. سپس اشیرشیا کولی های Ecoli K12 – JM105 حاوی پلاسمید pmAK5 که دارای ژن هورمون رشد بودند در محیط کشت YT کلون شدند. پس از انکوباسیون باکتریها با ایزوپروپیل دی تیوگالاکتو پیرانوزید (IPTG) برای مدت 4 ساعت در دمای 37 درجه، سلولها جدا و در بافر لایملی (Laemmli 1971) حل و با SDS-PAGE و کماسی بررسی شدند. نتایج نشان داد که به طور تخمین میزان 10-6 درصد از مجموع تمام پروتئین سلولی در اشیرشیاکولی مربوط به ژن هومون رشد بوده است.

 

3-1- انتقال ژن به تخم ماهی از طریق میکروپیل با میکروپیپت
در سال 1998 بریم و همکاران در تحیقیقی ژن هورمون رشد انسان را از طریق میکروپیل به صفحه زایای ماهیان تیلاپیا انتقال دادند رشد ماهیان طی 90 روز بررسی شد. جهت تکثیر، تعداد 4 یا 5 ماهی ماده را در کنار یک ماهی نر قرار دادند به طوریکه در شرایط آ‌زمایشگاهی تخمک گذاری ماهیان ماده انجام و با اسپرم لقاح شدند. تخم های لقاح یافته 10 دقیه پس از تخمک گذاری در شرایط مصنوعی برداشته شدند. تمام تخم ها به انکو باتورهای ویژه با جریان آب و دمای منتقل شدند و تا زمان دست کاری نگهداری گردیدند. تزریق به تخم ها در زمانهای 10 دقیقه و 24-21 و 43-40 ساعت پس از تخمک گذاری انجام شد. ساختار پلاسمیدی که در انتقال ژن به تیلاپیا به کار

گرفته شد بنام 1- pXGH در تصویر 4 نشان شده است. این پلاسمید دارای 31/9 کیلوباز شامل 35/2 کیلو باز از قطعه ای از BPV-1 که دارای دو محل ویژه برش توسط آنزیمهای EcoRI , Bam H1 می باشد. تصویر 4- ساختمان پلاسمید pXGH-1 و جایگاههای مورد شناسایی آنزیمهای برش دهنده از طرف دیگر 46/2 کیلو باز آن از قطعه ای از پلاسمید pBR322 و 4 کیلو باز آن که دارای دو محل ویژه برش توسط Eco RI در دو انتهای خود می باشد مربوط به پروموترمتالوتیونین موش mMTI و ژن هورمون رشد انسان ‌hGH که به آن متصل کرده اند بوده است. اگر چه از این مقدار 8/1 کیلو باز آن مربوط به پروموترژن متالوتیونین موش و 7/1 کیلو باز آن مربوط به ژن ساختمانی

هورمون رشد انسان بوده است. در ژن هورمون رشد نواحی اگزون و انترون و ترتیبات غیر قابل ترجه در طراحی شده بود همچنین در سمت ژن هورمون رشد انسان قطعه ای به اندازه 5/0 کیلو از فاژ طراحی شده که دارای محلهای ویژه ای جهت برش توسط آنزیمهای برش دهنده بوده است. علاوه بر این برای قطعه ای از ژن hGH که در اثر برش توسط دو آنزیم Bg1 II , Pvn II ایجاد می شود پروب طراحی شده بود تزریق در یک پتری دیش پر از آب به کمک استریومیکروسکوپ (Wild M8) و دو پیپت انجام شد. تخم ها به کمک یک میکروپیپت نگهدارنده که سر آن به شکل فنجان طراحی شده بود مکش و تثبیت و از حرکت آنها به طرفین جلوگیری شد. سپس به کمک میکروپیپت دوم به قطر 5 میکرومتر محلول حاوی DNA از طریق میکروپیل به صفحه زایای تخم ها تزریق شد. مقدار تقریبی 106 کپی از DNA به کمک فشار هوا به هر تخم تزریق شده است. جزئیات تزریق و هچ تا مرحله 90 روز در جدول شماره 2 ذکر شده است.

جدول 2- تعداد تخمهای مورد تزریق، هچ شده و ما هیان پس از 90 روز
Number of in
Jected fish (n)
Surviving to 90
Days of age (n) Hatching rate of in
Jected eggs (controls) Hatched Injected Time of injection
(after spawning)
5(25%)
18(51%)
44(98%)

67(67%) 66%
77%
90%

(75%) 20
35
45

100 30
45
50

125 10 min
21-24 h
40-43 h
در پایان 90روز از تعداد 18 ماهی باقی مانده از تخم هایی که در فاصله زمانی 24-20 ساعت پس از تخم ریزی مورد تزریق قرار گرفته بودند فقط 3 تا از ماهیان سکانس ژن هورمون رشد را دارا بودند. یک قطعه از 44 ماهی باقی مانده از تخم هایی که در فاصله زمانی 43-40 ساعت پس از تخم ریزی مورد تزریق قرار داده شده بودند، ترانسژنیک شده و سکانس ژن را داشته است. تیلاپیا از جمله ما هیانی است که دارای کوریون سفت می باشد. به طوری که نمی توان کوریون آن را به راحتی با میکروپیپت سوراخ

کرد بنابراین نیاز به دستکاریهای دیگر می باشد. ساده ترین و ضروری ترین راه غلبه برسد کوریون، تزریق از راه میکروپیل است که این خود مستلزم نگهداری و تثبیت تخم می باشد. تخم را باید تا زمانی در زیر استریومیکروسکوپ چرخاند تا میکروپیل آن قابل روئیت شود. گاهی در یک آزمایش چندین تکرار لازم است تا میکروپیپت از راه مرکز میکروپیل وارد شود. اگر چه در این تحقیق که مورد دستکاری قرار داده شده اند در مقایسه با شاهد یکسان بوده است.
4-1- انتقال ژن از طریق اسپرم با انکوبه کردن آن در سیستم بافری

کهو (khoo) و همکاران در سال 1992 گزارشی در خصوص ورود ژن خارجی از طریق اسپرماهی زبرا و بررسی اینکه آیا این ژن به نسل های بعد منتقل می شود ارائه کردند. در این تحقیق اسپرم را از ماهیان بالغ به دست آودره و آن را در محلول حاوی پلاسمید نو ترکیب که دارای ژن گزارشگر مورد علاقه بود انکوبه کردند. سپس این اسپرم برای لقاح تخمکهای ماده مورد استفاده قرار داده شد. جنین هایی به دست آمده حاصل از لقاح اسپرم حاوی ژن خارجی و تخمک تا مرحله بلوغ مراقبت شدند همچنین ژنومیک DNA آنها استخراج و بررسی حضور ژن خارجی منتقل شده با تکنیک ساترن بلوت انجام شد ژن گزارشگر مورد علاقه در این تحقیق مشابه پلاسمی

د استفاده شده توسط جونگ (Chong) در سال 1989 پلاسمید pUSV – CAT بوده است. ساختمان این پلاسمید در تصویر5 دیده می شود ژن گزارشگر کرامفنتیل استیل ترانسفراز (CAT) انتخاب شد. زیرا محصول این ژن به سرعت و به سادگی مورد آزمایش قرار می گیرد و علاوه بر این آنزیمی مشابه این در سیستم آنزیمی یوکاریوتها وجود ندارد. پلاسمید PUSV – CAT دارای ترتیبات تکراری برای اتمام از ویروس روزساکروما Rous sarcoma و پروموتر ویروس SV40 در شروع بوده است. مزیت استفاده از ماهیان زبرا جهت این آزمایشات به دلیل دوره کوتاه ایجاد نسل در آنها می باشد. به طوریکه تخم ها در عرض 3 تا 4 روز هچ می شوند و در فاصله زمانی 3 تا 4 ماه ماهیان بالغ می گردند. همچنین تولید ماهیان و نگهداری و مراقبت از لارو آنها در شرایط آزمایشگاهی امکان پذیر است. لقاح تخمک های ماهی زبرا با سلولهای اسپرم که در معرض

پلاسمید نوترکیب قرار گرفته بودند انجام شد. جهت دست آوردن اسپرم نرهای بالغ به اندازه 4-3 سانتی متر و سن 4-3 ماه را تشریح کردند. سپس بیضه ها را جدا کرده و در 100 میکرولیتر بافر PBS قرار دادند. آنگاه آنها را در یک کاغذ پارافین قرار داده و به آرامی خرد کردند. سوسپانسیون هموژن تهیه شده از بیضه های را به اپندروفهای 5/1 میلی لیتری منتقل کردند. تکه های بافتی به وسیله سانتریفوژ با دور ‌g800 برای مدت یک دقیقه، در دمای اطاق جدا کردند. سپس محلول رویی را به اپندروفهای استریل دیگر منتقل کردند. به محلول رویی حاوی اسپرم 900 میکرولیتر از بافر PBS اضافه نمودند. در ادامه پس آنها را به مدت 3 دقیقه با دور 4000 سانتریفوژ کرده و محلول رویی را مجدداً جدا نمودند. این فرآیند را دو مرحله تکرار کردند. پس از شستشوی نهایی اسپرمها را در سپانسیون 25 میکرولیتری از بافر قرار دادند. به این سوسپانسیون آماده

پلاسمید pUSV-CAT که به فرمهای خطی و حلقوی بود اضافه شد. پس از مخلوط کردن برای این مدت 30 تا 40 دقیقه در دمای 22 درجه سانتی گراد انکوبه گردیدند. سپس تخمکهای رسیده را از ماهیان ماده به دست آورده، در یک پتری دیش به دو قسمت مساوی تقسیم کردند، یک قسمت به آرامی با 25 میکرولیتر از سوسپانسیون حاوی اسپرم که با یلاسمیدانکوبه شده بود و نصف دیگر آن را با اسپرم شاهد که تحت تیمارپلاسمید قرار نگرفته بود لقاح دادند. به کمک نمونه برداری از لاروها خا در سن یک هفتگی و برش باله سینه ای از ماهیان بالغ DNA استخراج و بررسی به روش ساترن بلوتینگ روی DNA با کلرامفنیل نشانه دار به عنوان سربستر انکو به شود فرم

استیله شده آن تولید خواهد شد که پس از جدا سازی بوسیله کروماتوگرافی قابل تشخیص است. نتایج نشان داد که، پلاسمید حاوی ژن گزارشگر CAT در ماهیان و زاده های نسل بعد آن ظاهر می شود. سنجش آنزیمی CAT روی ماهیان و زاده ها نشانگر عدم ابرازژن به پلی پیتید بوده است. از طرف دیگر استیورات (Stuort) و همکاران در سال 1990 روش میکرواینجکشن را با همین پلاسمید بر روی همین گونه ماهی به کار گرفتند در این تحقیق ابرازژن به پلی پییتید صورت گرفت بنابراین عدم بیان ژن به

علت خصوصیات ذاتی ماهیان یا عدم شرکت پروموتریلاسمید در رونویسی نمی باشد، اغلب باشد ممکن است ژنی که با استفاده از ناقل اسپرم وارد می شود تغییر کرده و ترتیب جدیدی پیدا نماید به طوری که ژن بیان نشود. این اختلاف در ابرازژن وابسته به دقایقی است که در مقدمه ژن خارجی (پروماتور) صورت می گیرد در میکرواینجکشن استیورات، DNA پلاسمید در مرحله میتوز به میزبان معرفی شده است. تعداد دیگر از محققان با به کارگیری پلاسمیدها و کار روی سایر ماهیان نیز عدم بیان ژن را گزارش کرده اند. یکی از دلایل عدم بیان ژن ناشی از این است که، پروموترو اینهنسر مورد استفاده در ماهی به عنوان نواحی شروع شناخته نمی شوند. به نظر نمی رسد که شکل خطی بودن یا حلقوی بودن DNA برای انتقال آمیز ژن در ماهی تأثیری داشته باشد بلکه هر دو شکل DNA اثرات مشابهی از خود نشان می دهند.

تصویر 5- دیاگرام پلاسمید pUSV-CAT در آن قطعه RSV LTR , CAT و نواحی پروموتر و اینهسنر SV40 نشان داده شده است جایگاه برش توسط آنزیمهای برش دهنده شامل (Kpn I) K , (Ps II) P , (Sal I)S می با شد در اثر برش توسط آنزیم Ps II دو قطعه 63/4 و 24/3 کیلو جفت بازی ایجاد می شود.
5-1- انتقال ژن از طریق اسپرم با الکتروپورشن در سیستم بافری
در سال 1993 سین (Sin) و همکاران انتقال ژن به ما هی آزاد چنوک را از طریق اسپرم به کمک الکتروپورشن انجام دادند. برای این منظور از پلاسمید pRSV-LacZ استفاده کردند (تصویر 6) این پلاسمید آن LacZ و ناحیه اتمام

(Rous sarcama virus) RSV و قطعه ای از ژن SV40 و دو ناحیه برش توسط آنزیمهای Pst I , Hind III داشته است. سلولهای اسپرم جهت الکتروپورشن در شرایط دمای سرد ناشی از آب یخ در طی آزمایش نگهداری شند. حدود نیم میلی لیتر اسپرم با نیم میلی لیتر از باز HEPES حاوی 10 میکروگرم پلاسمید مخلوط کرده و آنها را در معرض پالس میدان الکتریکی با قدرت های متفاوت قرار دادن جزیئات نتایج در جدول شماره 3 بیان شده است.

نتایج نشان داد، که در قدرت میدان 625 ولت بر سانتی متر و پالس 6/18 میلی ثانیه است نسبت ماهیانی که پلاسمید را دریافت داشتند 2 به 20 بوده است. همچنین در قدرت میدان 1150 و پالس 6/18 این نسبت 1 به 20 بوده است. اگر اسپرم دارای تحریک پذیری (Motility) باشد خواهد توانست غشاء سیتوپلاسمی تخمک ارتباط برقرار کرده و به آن نفوذ نماید. بنابراین سنجش تحریک پذیری اسپرم شاخص مناسبی جهت تشخیص توانایی آن در لقاح است. این تحریک پذیری ممکن است تحت تأثیر رقیق کننده ها قرار گیرد. بیلارد (Billard) در سال 1993 نشان داد که، رقیق کردن اسپرمها به نسبت به 1 به 100 برای داشتن 100 درصد اسپرم با تحریک پذیری مناسب جهت القاح لازم می باشد. با این وجود رقت انجام شده در این تحقیق به نسبت 1 به 1 شاید تخمین مناسبی نبوده است. از طرف دیگر موقعی که میدان قوی تر یا پالس

طولانی تر شود تحریک پذیری اسپرم کاهش می یابد. عین همین مسئله در زمینه الکتروپورشن روی کشت های سلولی گزارش شده است. همچنین قدرت یونی بافر هم روی توانایی زیست اسپرم مؤثر است. در این تحقیق اختلاف معنی داری بین میزان بافی ماندگی تخم هایی که تحت اثر میدان الکتریکی و پالس های مختلف قرار گرفته بودند با تخم هایی که تحت سیستم بافری بدون پالس قرار داده شدند مشاهده نشده است. بلکه از نظر باقی ماندگی مشابه بوده اند. همچنین رشد جنینی در تخم هایی که تحت تمیار بافری قرار داده نشدند با تخم هایی که تحت تمیار بافری قرار گرفته بودند و تخم هایی که تحت الکتروپورشن بوند یکسان بوده است. اختلافی که در نتایج الکتروپورشن با اسپرم گون های مختلف است. کارایی میزان ورود پلاسمید به سلول گیرنده در الکتروپورشن به نوع سلول پارامترهای مختلف دیگری بستگی دارد.

سین و همکاران گزارش کردند که ، در خصوص ورود یا عدم ورود DNA پلاسمید به میزبان اطلاعی ندارند اگر چه باندی از DNA پلاسمید با DNA میزبان را مشاهده کرند. ولی در عین حال باندهایی از DNA با وزن ملوکولی کم را هم مشاهده کردند. نظیر این پدیده روی ماهی لوچن توسط کوزلو (Kozlov) در سال 1989 گزارش شده است. علاوه بر این در ماهی قزل آلای 6 تا 12 ماه پلاسمید خارج کروموزومی گزارش شده است. اگر چه کهو در سال 1992 از پلاسمید خطی و حلقوی استفاده کرد و گزارش کرد که هر دوی اینها خارج کروزومی هستند جانگ (Chong) در سال 1989 DNA پلاسمیدهای خطی و سوپر کویل را به تخم های لقاح یافته مدوکا تزریق کرد و مشاهده

کرد که DNA پلاسمید خطی پس از 5 دقیقه به صورت به هم پیوسته می شود. از طرف دیگر زمانی که DNA سوپر کویل را تزریق کرد مشاهده کرد DNA پلاسمیدی در سه فرم سوپر کویل و حلقوی با یک شکست و واحدهای متعدد حلقوی وجود دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اصلاح و تعیین خصوصیات لاینهای جدید نرعقیم سیتوپلاسمیدر ژنتیکی در ارقام برنج ایرانی به منظور استفاده دربرنامه اصلاح برنج هیبرید با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصلاح و تعیین خصوصیات لاینهای جدید نرعقیم سیتوپلاسمیدر ژنتیکی در ارقام برنج ایرانی به منظور استفاده دربرنامه اصلاح برنج هیبرید با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اصلاح و تعیین خصوصیات لاینهای جدید نرعقیم سیتوپلاسمیدر ژنتیکی در ارقام برنج ایرانی به منظور استفاده دربرنامه اصلاح برنج هیبرید با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اصلاح و تعیین خصوصیات لاینهای جدید نرعقیم سیتوپلاسمیدر ژنتیکی در ارقام برنج ایرانی به منظور استفاده دربرنامه اصلاح برنج هیبرید با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

مجید ستاری – عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران
احمد ولیزاده – عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران
محمد نوروزی – عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران
قربانعلی نعمت زاده – استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

برای اصلاح و تولید لاین های نرعقیم سیتوپلاسمی – ژنتیکی جدید برنج سازگار با شرایط مناطق مختلف کشور ، تلاقی های متفاوتی از ارقام پرمحصول اصلاح شده و ارقام محلی ایرانی با رقم نرعقیم IR58025A انجام گردید . با مطالعه اولیه نتاج این تلاقی از نظر باروری دانه گرده در آزمایشگاه و نیز باروری خوشه در شرایط ایزوله در مزرعه مشخص شد که گیاه F1 حاصل از تلاقی ارقام اصلاح شده ندا، نعمت وفجر با رقم نرعقیم مذکور، دارای دانه های گرده صددرصد عقیم می باشند ومشخص گردید که ارقام ندا، نعمت وفجر دارای ژن هسته ای مغلوب (rfrf) و سیتوپلاسم نرمال میباشند و به همین دلیل گیاهان F1 حاصل ازتلاقی با لاین نر عقیم سیتوپلاسمی- ژنتیکی IR58025A تولید گیاهان کاملا نر عقیم نموده اند. این مطلب نشان داد که این ارقام می توانند به صورت بالقوه یک رقم نگهدارنده نر عقیم (لاین B) بسیار خوبی باشند. به همین دلیل از این ارقام بعنوان والد دوره ای (رقم دهنده ژنوم هسته ای) استفاده گردید. در ادامه جهت اصلاح و تهیه رقم جدید نرعقیم سیتوپلاسمی – ژنتیکی ، ارقام ند ا، نعمت وفجر به عنوان والد دوره ای در نظر گرفته شدند و تلاقی های برگشتی لازم (هفت نسل )جهت تثبیت وخلوص کامل انجام پذیرفت .لاین های نرعقیم تولید شده ، لاین های آلوسیتوپلاسمیک والدین بارور ندا، نعمت وفجر می باشند . همچنین مطالعات مورفولوژیکی ، زراعی و نیز اندازه گیری های صفات وابسته به آلوگامی و خصوصیات فیزیکی – شیمیایی بر روی این ارقام ، مشخص کرد که ارقام نرعقیم جدید با نام «ندا A»، «نعمت A» و «فجر A» فقط درصفت باروی با ارقام والد معمولی خود تفاوت دارند . این لاین های جدید با عقیمی صددرصد دانه گرده و پایدار و برخوردار از ارتفاع بوته ، طول دوره رشد ، و صفات کیفی مناسب معرفی می گردند . از این ارقامجهت تلاقی با ارقام والدینی برای تولید هیبریدهای برتر و تولید بذر هیبرید استفاده خواهد شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله دکتر حسینقلی قزل ایاغ با word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دکتر حسینقلی قزل ایاغ با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله دکتر حسینقلی قزل ایاغ با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله دکتر حسینقلی قزل ایاغ با word :

رئیس اسبق اداره طب قانونی وزارت دادگستری
حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود گره رشته که بدور گردن پیچیده شده چون بعضی گرهها مخصوص بعضی مشاغلند- از قبیل گره بحری گره قایق چی گره نساج و گره حمال و گره خیاط و غیره
نباید فراموش کرد که اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهانی که پس از حالت نزع بآنها رخ میدهد. خونپرد گیها و خراشهائی پیدا میکند که میتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود.
خفه کردن
این عمل سخت و با خشونت عبارت از یکفشار وارده است مستقیماً یابدور گردن و یا بجلو آن که در نتیجه بعلت منع دخول هوا عمل تنفس وحیات معوق میماند- این کار عملی میشود یا بوسیله یکرشته ( طناب و دستمال و تسمه و غیره ) و یا بوسیله فشار با دست روی حنجره و قصبه ( خرخره)
الف – خفه کردن بوسیله یکرشته . تورد نشانداده بود که یک کشتی با قومه تا چهار کیلوگرم روی یکرشته واقعه زیر حنجره کافی است که هوا را از دخول در ریه منع کند- رشته عمل میکند مثل موقع حلق آویزی و فشار دوری یا بسبب انسداد مجرای تنفس یا بواسطه فشار و پارگی وداجها که مرگ آورندهاند
ب – خفه کردن با دست – یک فشار خفیفی به گلو اجرا شده با یکدست یا از جلو بعقب و یا از طرفین باعث انسداد مجاری تنفس میشود از طرف دیگر کلود برنارد ثابت کرده است که فشار بعصب حنجره فوقانی میتواند باعث توقف ناگهانی تنقس گردیده و مرگ بواسطه عمل انعکاسی رخ دهد بدون آنکه در تشریح نعش بتوان جراحاتی در این اعضا کشف نمود.
ج – منظره بیرونی نعش
-1صورت – صورت معمولا باد کرده و بنفش رنگ و مرمری از اثر خونمردگی که مخصوصاً زیر انساج و پلکها و قسمت فوقانی بدن زیادند- زبان برجسته بیرون از دهان یا فشرده بین دندانها میباشد و یک کف سفید یا خون آلودی از منخرین یا از دهان جاری میشود و از گوشهم ممکن است خون بیرون ریزد
-2 گردن – وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده میگردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است.
وقتی با دست کسیرا خفه کرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میکند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است که چند مرتبه عمل خود را تکرار کند اغلب هم جای ناخن بودر سوراخ دهان و بینی و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لکههای خونمردگی متعدد مشاهده میگردد…
د- جراحات درونی
گردن – خون از عروق بیرون آمده و منجمد در نسج سلولی و بدور عضلات و خونمردگیهائی که مربوطند بفشار انگشتان و آثار ناخن دیده میشود- غلاف رگهای وداجی غالباً دارای خونمردگی یا پارگی هستند- استخوان لامی و حنجره ممکن است شکسته گردیده و یا فقط بدون شکستی تغییر شکل یافته باشند.
آلات تنفسی- مخاط حنجره و قصبه قرمز رنگند- قصبته الریه محتوی یک کف سفید یا خون آلود با حبابهای کوچک – در زیر غشاء جنب خونمردگیها و تنفخ مخزنی بسیار آشکار یافت میشود- ریه دچار اختناق و محتوی نقطه های سکته میباشد.
مغز- اغشیه دماغی و دماغ دچار یک اختناق بسیار مختلفی میشوند- از آثار ساده گرفته تا یک نزف الدم حقیقی.
ه- خفه کردن ناقص
قصد خفه کردن – علائم خارجی و شیار بدور گردن و خونمردگیهای صورت و ملتحمه ها و خراشها وآثار ناخن بجلو گلو همانطورند که در سابق ذکر شد – اگر خفه کردن بوسیله یک بند کم استقامتی از جمله دستمال و کروات و غیره اجراء شده اغلب آثار خارجی نشان نمیدهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اهمیت و جایگاه مسیل باراجین در شهر قزوین با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اهمیت و جایگاه مسیل باراجین در شهر قزوین با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اهمیت و جایگاه مسیل باراجین در شهر قزوین با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اهمیت و جایگاه مسیل باراجین در شهر قزوین با word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

عبدالحسین مظفری – کارشناس بهداشت محیط و معاونت فنی اداره کل حفاظت و محیط زیست استان قزوی
فاطمه آموسی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی وکارشناس اداره کل حفاظت و محیط زیست اس
آزاده معتمدی – کارشناس زمین شناسی و کارشناس اداره کل حفاظت و محیط زیست استان قزوین
علی مرادی – کارشناس ارشد مدیریت و ریاست جهاد دانشگاهی استان قزوین

چکیده:

حوزه آبریزدشت قزوین به دلیل پتانسیل بالای آب و خاک از دیرباز مورد توجه سیاستگذاران بخش طراحی و توسعه فضای شهری بوده است . براساس انجام مطالعات فرآوان ، ساختگاهی در محدوده 10 کیلومتری شمال شهر قزوین و در پایین 11 متر مکعب تعیین شده / دست محل تلاقی شاخه نیاق به شاخه اصلی رودخانه باراجین در نظر گرفته شده و حجم آن 8 تاهم آبیاری باغاتی که قبلاً بصورت ناکافی آبیاری می شدند بهبود یابد و هم سطح کشاورزی توسعه پیدا کند.
منطقه مورد مطالعه از نظر مقادیر بارندگی بعنوان ی کی از پارامترهای اقلیمی دارای محدودیت می باشد . براساس نتایج بررسی های هواشناسی بعمل امده در طی مطالعات ، متوسط بارندگی سالانه در منطقه مورد مطالعه در حدود 319 میلیمتر برای ایستگاه شاخص قزوین بین ماههای مهر تا اردیبهشت برآورد شده، توزیع گردیده است، بیشترین ریزش های جوی در زمستان و اوائل بهار حادث می شود و محصولات باغی بیشترین استفاده را از آن می نمایند.
طولانی بودن فصل خشک که مصادف است با دوره رشد اکثر محصولات زراعی ، امکان استفاده از ریزش های سالانه را محدود نموده است . متناظر با کاهش بارن دگی در این فصل آبدهی جریانات سطحی به شدت کاهش یافته است به گونه ای که اکثر مسیل ها و جریانات رودخانه ای دراین فصل فاقد آبدهی مناسب می باشند. پیامد چنین شرایطی کمبود ذخایر رطوبتی خاک و عدم امکان استحصال منابع آب جهت تأمین رطوبت مورد نیاز نباتات است. در نهایت می توان گفت که هدف اصلی احداث این مسیل کنترل سیلابها و استفاده از منابع آبهای سطحی درتامین نیاز آبی باغات شهر قزوین بوده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تصمیم گیری درباره گزینه های استراتژیک در صنعت قطعه سازی با استفاده از معیارتطبیق پذیری گزینه های استراتژیک و تکنیک تصمیم گیری های چند معیاره با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تصمیم گیری درباره گزینه های استراتژیک در صنعت قطعه سازی با استفاده از معیارتطبیق پذیری گزینه های استراتژیک و تکنیک تصمیم گیری های چند معیاره با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تصمیم گیری درباره گزینه های استراتژیک در صنعت قطعه سازی با استفاده از معیارتطبیق پذیری گزینه های استراتژیک و تکنیک تصمیم گیری های چند معیاره با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تصمیم گیری درباره گزینه های استراتژیک در صنعت قطعه سازی با استفاده از معیارتطبیق پذیری گزینه های استراتژیک و تکنیک تصمیم گیری های چند معیاره با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
سید رسول حسینی برنتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد بابل

چکیده:
بررسی اوضاع و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به طور اعم و تجزیه و تحلیل وضع بازار، امکانات و محدودیت های سازمان به طور اخص، راههایی را برای محدود ساختن، ادامه وضع موجود و یا توسعه کسب و کار پیش پای صاحبان کار قرار می دهد. اما بدیهی است که هر راهی را نه بدون مطالعه می توان پذیرفت و نه نسنجیده می توان رد کرد. قاعدتا باید معیارهایی را برای ارزیابی راههای مورد بحث، که می توانند گزینه های استراتژیک نامیده شوند، به کار برد. تطبیق پذیری، قابلیت پذیرش، امکان پذیری را می توان به عنوان سه معیار کلی برای تصمیم گیری در مورد پزینه ها ی استراتژیک به کار برد. که در این مقاله ما قصد داریم با استفاده از معیار تطبق پذیری درباره گزینه های استراتژیک درباره صنعت قطعه سازی تصمیم گیری کنیم و بهترین گزینه استراتژیک را برای کارخانه قطعه سازی مورد نظر خود با توجه به نظر خبرگان و استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره انتخاب نماییم .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی برخی صفات فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در دو روش آبیاری با آب شور در کشت تابستانه با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی برخی صفات فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در دو روش آبیاری با آب شور در کشت تابستانه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی برخی صفات فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در دو روش آبیاری با آب شور در کشت تابستانه با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی برخی صفات فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در دو روش آبیاری با آب شور در کشت تابستانه با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
فاطمه قهرمانی پیرسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز
افراسیاب راهنما – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا سیاهپوش – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومند نسب – استاد دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
با توجه به کاهش منابع آبی و شور شدن آنها، درک واکنش های فیزیولوژیک گیاهان تحت تنش شوری و شناخت آسیب های ناشی از استفاده از آب های شور جهت بهبود عملکرد و انتخاب ارقام متحمل، ضروری است. در مطالعه حاضر برخی صفات فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت شامل هیبرید 704 و 647 در شرایط شوری آب آبیاری با هدایت الکتریکی معادل 2/7 (S1) به عنوان شاهد و 4/2 (S2) دسی زیمنس بر متر و دو روش آبیاری با آب شور (T) شامل آبیاری سطحی (T1) و آبیاری بارانی (T2) مورد بررسی قرار گرفت. اثر شوری و روش آبیاری بر روی تمامی پارامترها در سطح 1 درصد معنیدار بود. اثر هیبرید بر پارامترهای فتوسنتز و شاخص سطح برگ به ترتیب در سطح 1 و 5 درصد کاهش معنی داری نشان داد. همچنین برهمکنش هیبرید و شوری در سطح 1 درصد و اثر سه گانه روش آبیاری، هیبرید و شوری در سطح 5 درصد سبب کاهش معنی دار فتوسنتز گردید. با توجه به تحقیقات انجام شده، گرچه آبیاری بارانی باعث افزایش راندمان مصرف آب میگردد اما نتایج این پژوهش نشان داد که آبیاری با آب شور با تأثیر بر خصوصیات فیزیولوژیک باعث اختلال در رشد گیاه گردیده و سبب کاهش عملکرد میشود. پس به نظر میرسد در آبیاری با آب شور انتخاب روش آبیاری سطحی نسبت به بارانی ارجحیت دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی ترمودینامیکی صفر بعدی یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی ترمودینامیکی صفر بعدی یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبیه سازی ترمودینامیکی صفر بعدی یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی ترمودینامیکی صفر بعدی یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
محسن مطهری نژاد دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید شهرکی – دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا تیرگر – شرکت ملی گاز ایران

چکیده:
در این مقاله، شبیه سازی ترمودینامیکی فرایند احتراق در موتورهای اشتعال جرقه ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از مدل صفر بعدی تک ناحیه ای و در نظر گرفتن فرایند انتقال حرارت با استفاده از روابط تجربی بین این روابط مقایسه ای صورت گرفته است. سپس با به کار گیری از رابطه انتقال حرارت تجربی پیشنهاد شده یک مدل صفر بعدی دو ناحیه ای برای شبیه سازی عملکرد موتور پراید به کار گرفته شده است و نتایج با داده های تجربی مقایسه شده است. در شبیه سازی از کد نویسی در زبان برنامه نویسی متلب MATLAB) ) استفاده شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه فن آوری اطلاعات و عملکرد سازمانی با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه فن آوری اطلاعات و عملکرد سازمانی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه فن آوری اطلاعات و عملکرد سازمانی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه فن آوری اطلاعات و عملکرد سازمانی با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سهیلا سلمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،مدیریت سیستم های اطلاعاتی
محمد باقر گرجی – دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علی آباد کتول،گروه مدیریت،علی آباد

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات و عملکرد سازمانی پست استان گلستان بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن BSCمیباشد.روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش کلبه کارکنانی اداره کل پست استان گلستان به تعداد 250 نفر می باشد که در 14 واحد سازمانی فعالیت میکنند.تعداد نمونه آماری در این تحقیق با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان و کرجسی 152 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه یکی پرسشنامه استاندارد کارت امتیازی متوازن کاپلان(1992)و دیگری پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات که روایی صوری آن توسط اساتید مدیریت مورد تاثیرند قرار گرفت، جهت بررسی پایاپی ابزار پژوهش هر دو پرسشنامه در یک نمونه 20 نفری اجرا شد و پایاپی آن به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 76 برای فنآوری اطلاعات و برای پرسشنامه وجوه کارت امتیازی متوازن 79 محاسبه شد.نتایج پژوهش نشان می دهد که فن آوری اطلاعات با تمامی وجه کارت امتیازی متوازن رابطه معناداری دارد.و موجب اثر بخشی ارزیابی عملکرد سازمان شده است.همچنین نتایج نشان میدهد که متغییرهای پیش بینی کننده ی فرآیند داخلی و رشد و یادگیری توان پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به بقیه مولفه ها را برای عملکرد سازمانی دارند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق الگوریتم یادگیری ماشین با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق الگوریتم یادگیری ماشین با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق الگوریتم یادگیری ماشین با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق الگوریتم یادگیری ماشین با word :

در مورد الگوریتم ماشین حساب ما استفاده از یک بافر برای گرفتن عبارت بطور کامل و سپس تجزیه کردن اجزای (Parse) آن از لحاظ فنی غیر ممکن نیست و تنها بدلیل صورت مسئله قادر به انجام آن نیستیم. اما تصور کنید که اگر قرار بود مرورگرهای وب (Web Browsers) ابتدا تمام محتوای یک صفحه را بخواندند و سپس آن را تجزیه کرده و نمایش دهند چه مقدار زمان کاربر و سرویس دهنده وب به هدر می‌رفت و ترافیک بیهوده‌ای برروی خطوط ارتباطی حاصل می‌شد (در اکثر موارد ما با دیدن تنها چند خط از یک صفحه به صفحه دیگری می‌رویم(.
مقدمه
یک الگوریتم مجوعه‌ی متناهی از دستورالعمل های خوش تعریف برای انجام یک عمل است که با داشتن یک حالت اولیه به حالت پایانی مشخص و متناظری خواهد رسید. (با استدلالی ( heuristic )مقایسه شود(
مفهوم یک الگوریتم معمولاً با مثال دستور اشپزی توضیح داده می شود. هر چند بعضی الگوریتم ها خیلی پیچیده تر هستند. الگوریتم ها معمولاً دارای مراحلی است که تکرار می شود تکرار و یا تا زمان پایان برنامه نیازمند decision هایی (مانند منطق بولی یا نابرابری است. اگر الگوریتم مناسب و نا معیوب نباشد حتی با اجرای درست آن هم مسئله حل نمی شود. برای مثال اجرای الگوریتم سالاد سیب زمینی در صورتی که سیب زمینی در کار نباشد حتی اگر تمام حرکات تهیه سالاد طوری انجام شود مثل اینکه سیب زمینی وجود دارد نا فرجام خواهد ماند.الگوریتم های مختلف ممکن است یک عمل را با دستورات مختلف در مدت زمان، جا، وبا تلاش کمتر یا بیشتری نسبت به بقیه انجام دهد. برای مثال با داشتن دو دستور تهیه ی سالاد سیب زمینی، یکی ممکن است قبل از جوشاندن اول سیب زمینی را پوست بکند در حالی که دیگری این دو مرحله را برعکس انجام دهد، و هر دو این مراحل را برای تمام سیب زمینی ها تکرار می کنند تا وقتی که سالاد سیب زمینی آماده طبخ شود.(مثال ضعیف... چه کسی سیب زمینی ها را جدا جدا می جوشاند؟ و معمولاً تهیه ی سالاد نیازی به پخت و پز ندارد...(
در بعضی کشورها، مثل امریکا، اگر تعبیه فیزیکی الگوریتم ها ممکن باشد ممکن است آن ها به شدت انحصاری شود (برای مثال، یک الگوریتم ضرب ممکن است در واحد محاسبه ی یک ریز پردازنده تعبیه شود (
________________________________________
الگوریتم های رسمی شده(formalized algorithms )
الگوریتم ها به خاطر روش پردازش اطلاعات توسط کامپیوتر اساسی و حیاتی هستند، چون یک برنامه کامپیوتری اساساً یک الگوریتم است که به کامپیوتر می گوید برای انجام یک عمل خاص مثل محاسبه حقوق کارمندان و یا چاپ ورقه گزارش دانش آموزان،چه مراحل خاصی را (با چه نظم خاصی) اجرا کند،.به این صورت، یک الگوریتم را می توان هر دنباله از دستوراتی که قابل اجرا توسط یک Turing complete باشد به حساب آورد.به طور نمونه ای هنگامی که الگوریتم کار پرازش اطلاعات را انجام می دهد، داده از طریق یک وسیله یا منبع ورودی گرفته، به یک وسیله خروجی یاsink نوشته و / یا برای استفاده در زمانی دیگر ذخیره می شود. داده ذخیره شده به عنوان بخشی از حالت درونی(internal state) نهاد مجری الگوریتم تلقی می گردد.برای اعمال محاسباتی از این قبیل، الگوریتم باید به دقت تعریف شود :یعنی طوری مشخص شود که برای حالت مختلف محتمل معتبر باشد. یعنی تمام مراحل شرطی باید به طور سیستماتیک بررسی شود ; حالت به حالت.ضابطه مربوط به هر حالت باید واضح (و محاسبه پذیر باشد(.چون الگوریتم ها لیست دقیقی از گام های دقیق است، نظم محاسبه تقریباً همیشه برای کار کرد الگوریتم اساسی می باشد. همواره فرض می شود دستور ها روشن هستند، و گفته می شود از' بالا آغاز' و'تا پایین کشیده می شوند'، اندیشه ای که به طور رسمی تر توسط جریان کنترل توصیف می شود.تا اینجا ی بحث، رسمی سازی قواعد و قوانین برنامه نویسی امری(imperative programming) را به خود گرفت. این عام ترین مفهوم است، و تلاش دارد با وسایل 'مکانیکی' مجزا کاری را توصیف کند؛ عملیات تخصیص، تعیین مقدار یک متغیر، برای این مفهوم از الگوریتم رسمی شده یکتا می باشد .در زیر مثالی از این تخصیص آمده است.برای مفاهیم فرعی ) (alternative تشکیل دهنده یک الگوریتم برنامه نویسی تابعی و برنامه نویسی منطقی را ببینید.
ماشین حساب (آشنایی با Syntax Diagram(

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرکودهای معدنی و زیستی روی رشدواجزای عملکردنخود فرنگی (Pisum sativum) درکشت دوم با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرکودهای معدنی و زیستی روی رشدواجزای عملکردنخود فرنگی (Pisum sativum) درکشت دوم با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثرکودهای معدنی و زیستی روی رشدواجزای عملکردنخود فرنگی (Pisum sativum) درکشت دوم با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرکودهای معدنی و زیستی روی رشدواجزای عملکردنخود فرنگی (Pisum sativum) درکشت دوم با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

سمیه اسلامی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرخ رحیم زاده خویی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرهاد فرح وش –

چکیده:

اهمیت بقولات یا لگوم های دانه ای درنظام های زراعی عمدتا به دلیل توانایی این گیاهان دراستفاده ازنیتروزن اتمسفری ازطریق همزیستی با ریزاندامگان های موجود درخاک است بررسی ها نشان داده اند که گونه های مختلف یک لگوم و حتی ارقام داخل یک گونه ازنظر گرهک زایی و کارایی تثبیت نیتروژن متفاوت هستند دراین تحقیق به منظور بررسی اثرات کاربرد کودهای معدنی و زیستی روی رشد و اجزای عملکرد نخود سبز رقم ARROW ازمایشی درسال زراعی 1388 بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در3تکرار و با 8تیمار درمزرعه ی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز به مورد اجرا گذاشته شد نتایج حاصله نشان داد تلقیح با کودهای زیستی نیتراژین ازتوباکتروآزوسپریلیوم وبیوسوپر ازتوباکتر وآزوسپریلیوم سدوموناس و باسیلوس درمقایسه با عدم تلقیح اثرات مثبت روی ارتفاع گیاه بیوماس تر وزن صددانه تر تعداددانه درغلاف و وزن تردانه درغلاف داشت تلقیح با کودهای زیستی به همراه کود معدنی درمقایسه با تیمار مصرف کود معدنی و تیمار بدون مصرف کود معدنی نقش بیشتری درافزایش رشد و اجزای عملکرد گیاه داشت با این مطالعه استفاده ازکودهای زیستی همراه با کود معدنی برای نخود فرنگی رقم ARROW توصیه میگردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • ali mo